Nowe mieszkania Łęczna

Typ nieruchomości
Lokalizacja
Ilość pokoi
Powierzchnia (m2)

Brak Inwestycji

Nowe mieszkania w Łęcznej – Rynek pierwotny

Łęczna to piękne miasteczko w województwie lubelskim, w którym w ostatnim czasie zauważyć można wzrost inwestycji na rynku pierwotnym. Nowe mieszkania w Łęcznej są bardzo potrzebne, dlatego nic dziwnego, że szansy na dobry zarobek dopatrzyły się najlepsze firmy deweloperskie w Polsce. Nowe mieszkania na sprzedaż w Łęcznej przedstawiają najwyższą jakość wykonania, a dodatkowo są niezwykle atrakcyjne cenowo. Każdy zainteresowany zakupem mieszkania w Łęcznej powinien znaleźć nieruchomość dla siebie.

Inwestycje deweloperskie w Łęcznej, na co zwrócić uwagę?

Rynek pierwotny w Łęcznej to szeroka oferta, z której każdy, nawet najbardziej wymagający klient powinien znaleźć odpowiednie lokum dla siebie. Niemniej jednak przed przystąpieniem do formalizowania transakcji, warto potwierdzić uczciwość i rzetelność wybranego dewelopera.

Mieszkania deweloperskie podlegają przepisom ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 29 kwietnia 2012 roku, która reguluje m.in.:

 • środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę mieszkania od dewelopera
 • zasady i tryb zawierania umów deweloperskich
 • obowiązki przedkontraktowe dewelopera
 • treść umowy deweloperskiej
 • prawa i obowiązki stron
 • zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

Zatem, nabywca mieszkania od dewelopera w Łęcznej jest prawnie chroniony na wypadek nieuczciwości lub niewypłacalności dewelopera.

Nowe inwestycje w Łęcznej, a obowiązki dewelopera

Deweloper, który wystawia mieszkania na sprzedaż lub domy jednorodzinne zobowiązany jest mocą ustawy sporządzić tzw. prospekt informacyjny.

Prospekt informacyjny sporządzony przez dewelopera powinien zawierać część ogólną, a w niej:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera
 • opisane i udokumentowane doświadczenie dewelopera, w szczególności wykonane i zakończone inwestycje deweloperskie
 • wyszczególnione informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego m.in. informacje dotyczące: gruntu i budynku, informacje dotyczące obciążeń hipotecznych nieruchomości, przewidzianych inwestycji w promieniu jednego kilometra oraz informacje dotyczące pozwolenia na budowę
 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych
 • termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości
 • opis przedsięwzięcia budowlanego (liczba budynków i rozmieszczenie ich na nieruchomości)
 • harmonogram przedsięwzięcia
 • ewentualne zasady planowanej przez dewelopera waloryzacji ceny
 • informacje dotyczące środków ochrony nabywcy (rachunki powiernicze, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe)
 • warunki odstąpienia od umowy.

W części szczególne prospektu powinny znaleźć się dane dotyczące samego mieszkania:

 • cena za jeden metr kwadratowy
 • liczba kondygnacji
 • standard prac wykończeniowych
 • liczba lokali w budynku
 • liczba miejsc garażowych/parkingowych
 • dostępne w budynku mediów
 • usytuowanie mieszkania.

Nowe inwestycje, a kontrola sytuacji materialno-prawnej dewelopera

Nabywca mieszkania od dewelopera ma prawo domagać się udzielenia mu informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W szczególności może prosić o przedłożenie sprawozdania finansowego firmy z ostatnich dwóch lat na potwierdzenie wypłacalności dewelopera oraz aktualnego wypisu z rejestru spółek lub przedsiębiorców (KRS/CEIDG).

Na życzenie klienta deweloper musi udostępnić mu również aktualny wyciąg z księgi wieczystej prowadzonej dla danej inwestycji, kopię pozwoleń na budowę oraz projekt architektoniczno-budowlany.

Aktualny stan księgi wieczystej stanowi wiarygodne źródło informacji na temat obciążeń hipotecznych nieruchomości, służebności i innych praw ograniczonych.

Umowa deweloperska – najważniejsze aspekty

Rynek pierwotny rządzi się własnymi prawami, dlatego przed podpisaniem umowy przenoszącej własność, może dojść do zawarcia dwóch innych umów – umowy rezerwacyjnej i umowy deweloperskiej.

W umowie deweloperskiej znaleźć się powinny zapisy dotyczące:

 • określenia stron
 • miejsca i daty zawarcia umowy
 • ceny
 • nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie
 • usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku
 • powierzchni i układu pomieszczeń
 • zakresu i standardu prac wykończeniowych
 • terminu przeniesienia prawa, którego dotyczy umowa
 • wysokości, terminu i warunków spełnienia świadczeń pieniężnych przez nabywcę
 • zobowiązania dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

Nabywca mieszkania od dewelopera ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli przedmiotowa umowa nie zawiera elementów wskazanych w ustawie deweloperskiej.

Nowe mieszkanie od dewelopera, a koszty po stronie nabywcy

Wskazana w prospekcie, a następnie w umowie deweloperskiej cena mieszkania od dewelopera powinna zawierać podatek VAT. Z umowy musi też wynikać, czy w cenę mieszkania wliczona jest należność za inne części składowe lokalu np. balkony, miejsca parkingowe, garaże, chodniki, oświetlenie.

W dacie zawarcia umowy, kupujący powinien wiedzieć również, jakie koszty związane z utrzymaniem budynku i nowego mieszkania będzie ponosić w przyszłości.

kontakt_bg

Postaw na gwarancję

Decyzja o kupnie inwestycji od danego dewelopera nie powinna być podejmowana pochopnie i w pośpiechu. Zanim zdecydujemy się na daną nieruchomość, warto przeanalizować opinie o danym podwykonawcy i dowiedzieć się, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru.

Kontakt