Nowe mieszkania Szczecin

Typ nieruchomości
Lokalizacja
Ilość pokoi
Powierzchnia (m2)
Zbójnicka II

Zbójnicka II

Termin oddania:

4 kwartał 2022

Liczba mieszkań:

29

Liczba pokoi:

4 - 4

Powierzchnia:

76.49 - 76.49 m²

Aloha Residence

Aloha Residence

Termin oddania:

1 kwartał 2022

Liczba mieszkań:

64

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

25 - 109 m²

Apartamenty Duńska etap II

Apartamenty Duńska etap II

Termin oddania:

1 kwartał 2022

Liczba mieszkań:

54

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

30 - 60 m²

Apartamenty Duńska III etap

Apartamenty Duńska III etap

Termin oddania:

2 kwartał 2023

Liczba mieszkań:

91

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

30 - 60 m²

Apartamenty Duńska etap I

Apartamenty Duńska etap I

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

56

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

30 - 60 m²

Baltic Luxury Residence

Baltic Luxury Residence

Termin oddania:

3 kwartał 2023

Liczba mieszkań:

54

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

30 - 60 m²

Drozdowa

Drozdowa

Termin oddania:

4 kwartał 2021

Liczba mieszkań:

28

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

97 - 116 m²

Osiedle Janka Muzykanta

Osiedle Janka Muzykanta

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

25

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

30 - 60 m²

Wielka Odrzańska

Wielka Odrzańska

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

49

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

26 - 65 m²

Wojska Polskiego 187

od 7 700 za m²

Wojska Polskiego 187

Termin oddania:

gotowa

Liczba mieszkań:

14

Liczba pokoi:

3 - 4

Powierzchnia:

59 - 95 m²

Morenowe Wzgórze

od 7 291 za m²

Morenowe Wzgórze

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

48

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

28 - 96 m²

Osiedle Dąbrówki

Osiedle Dąbrówki

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

210

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

25 - 100 m²

Potulicka 37

Potulicka 37

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

38

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

29 - 80 m²

Osiedle Śliwkowe

Osiedle Śliwkowe

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

60

Liczba pokoi:

2 - 5

Powierzchnia:

33 - 120 m²

Pod Papugami – etap II

Pod Papugami – etap II

Termin oddania:

3 kwartał 2022

Liczba mieszkań:

128

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

31 - 77 m²

Pod Papugami

od 7 100 za m²

Pod Papugami

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

124

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

31 - 77 m²

Hanza Tower

Hanza Tower

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

480

Liczba pokoi:

1 - 6

Powierzchnia:

24 - 215 m²

CLUBHOUSE

CLUBHOUSE

Termin oddania:

3 kwartał 2022

Liczba mieszkań:

43

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

29 - 115 m²

Sosnowy Park etap III

Sosnowy Park etap III

Termin oddania:

1 kwartał 2022 roku

Liczba mieszkań:

52

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

30 - 75.25 m²

Arkona Residence

Arkona Residence

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

62

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

29.64 - 100.1 m²

Victoria Apartments

od 7 500 za m²

Victoria Apartments

Termin oddania:

4 kwartał 2021 roku

Liczba mieszkań:

85

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

40.87 - 70.19 m²

Reda City

Reda City

Termin oddania:

4 kwartał 2023 roku

Liczba mieszkań:

462

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

23.2 - 99.5 m²

Nowe Warzymice etap 2

od 6 810 za m²

Nowe Warzymice etap 2

Termin oddania:

2 kwartał 2022

Liczba mieszkań:

66

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

31 - 88 m²

Nowe Warzymice

od 6 810 za m²

Nowe Warzymice

Termin oddania:

3 kwartał 2021

Liczba mieszkań:

54

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

29 - 89 m²

Nowe mieszkania w Szczecinie – Rynek pierwotny

Szczecin to piękne, nadmorskie miasto, w którym rynek pierwotny z roku na rok rozrasta się coraz bardziej. Zakupem mieszkania w Szczecinie są bowiem zainteresowani nie tylko mieszkańcy miasta, czy okolicznych miejscowości, ale również ludzie z całej Polski. Jedni pragną kupić nowe mieszkanie w Szczecinie dla siebie i rodzinny, inni chcą mieć własne miejsce do wakacyjnych i weekendowych wyjazdów, a jeszcze inni w posiadaniu mieszkania w Szczecinie upatrują interes.

Bez względu na to, jakie kierują Tobą pobudki, przed wyborem mieszkania od dewelopera w Szczecinie, poznaj zasady obowiązujące na rynku pierwotnym. Sprawdź, jakie przysługują Ci prawa i czego możesz żądać od dewelopera.

Mieszkania na sprzedaż w Szczecinie – jak wybrać najlepszą inwestycję

Aby transakcja przebiegła sprawnie przed podpisaniem umowy deweloperskiej i wpłaceniu zaliczki warto poznać historię wybranej firmy deweloperskiej. Najwięcej o danej firmie powiedzą oczywiście wykonane i oddane do użytku inwestycje deweloperskie. Te można sprawdzić odwiedzając stronę internetową dewelopera – zdjęcia z portfolio. Wymagający klient powinien udać się na wycieczkę w teren i na żywo obejrzeć stan oddanych budynków, zagospodarowanie placu wokół budynków i dostępne na osiedlu udogodnienia.

Nowe inwestycje w Szczecinie prowadzone są w różnych rejonach miasta, dlatego warto zwrócić uwagę na dostępność do dróg publicznych, komunikacji miejskiej, sklepów. Osoby stale mieszkające w mieście powinny wziąć pod uwagę bliskość do takich instytucji publicznych jak szkoła, przedszkole, czy przychodnia zdrowia. Natomiast kupujący, którzy myślą o wynajmie mieszkania od dewelopera powinny skupić się nad wygodami swoich potencjalnych klientów. Ważnym więc będzie bliskość od morza, dostęp do atrakcji turystycznych, restauracji i sklepów.

Szukając najlepszej inwestycji warto brać pod uwagę dodatkowe udogodnienia – dostęp do prywatnego parkingu, komórki lokatorskiej, tarasu, czy nawet własnego podwórka. Choć za wszystkie wyżej wymienione udogodnienia należy dodatkowo zapłacić, to wydatek się opłaca, bo może w przyszłości przełożyć się na komfort użytkowania z wybranego mieszkania od dewelopera.

Nowe mieszkanie w Szczecinie – jak sprawdzić dewelopera?

Mieszkania deweloperskie objęte są regulacjami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na podstawie której nabywca mieszkania ma szereg kompetencji, które pozwolą mu sprawdzić dewelopera pod kątem wiarygodności i wypłacalności.

Kupując nowe mieszkanie, nabywca może zażądać:

 • przedłożenia prospektu informacyjnego dotyczącego danego przedsięwzięcia
 • przedstawienia aktualnego stanu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • okazania kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • kopii pozwolenia na budowę
 • projektu budowlanego
 • oświadczenia, czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł.

Inwestycje deweloperskie w Szczecinie, a prospekt informacyjny

Najskuteczniejszym narzędziem do sprawdzenia wiarygodności dewelopera i przygotowania się do inwestycji jest prospekt informacyjny. Jest to dokument, którego nabywca może zażądać jeszcze przed zawarciem umowy rezerwacyjnej (wystąpienie o prospekt nie wiąże potencjalnego nabywcę z deweloperem).

Prospekt informacyjnym powinien składać się z dwóch części – część ogólna dotycząca dewelopera oraz prowadzonej inwestycji i część indywidualna przygotowana dla konkretnego mieszkania na sprzedaż.

Najważniejsze informacje z prospektu, które powinny potwierdzić wiarygodność dewelopera to wykaz trzech ukończonych przedsięwzięć z podaniem adresu, daty rozpoczęcia inwestycji i daty wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Natomiast co do samej inwestycji to w prospekcie powinny znaleźć się informacje o:

 • adresie i numerze działki ewidencyjnej
 • numerze księgi wieczystej
 • istniejących obciążeniach hipotecznych na nieruchomości lub wnioskach o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej
 • planie zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek
 • zawartych w publicznie dostępnych dokumentach informacjach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach.

W dalszej części prospektu dotyczącego nowej inwestycji nie powinno zabraknąć informacji dotyczących samego budynku:

 • pozwolenie na budowę (numer pozwolenia, nazwa organu, który wydał pozwolenie)
 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych
 • termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości
 • opis przedsięwzięcia deweloperskiego
 • sposób pomiaru powierzchni mieszkania na sprzedaż
 • zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego
 • środki ochrony nabywców
 • harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach
 • dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji
 • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej.

W części indywidualnej prospektu informacyjnego powinny znaleźć się informacje na temat wybranego mieszkania od dewelopera, przede wszystkim:

 • cena za jeden metr powierzchni
 • określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej (liczba kondygnacji, technologia wykonania, standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości, liczba lokali w budynku, liczba miejsc garażowych i postojowych, dostępne media w budynku, dostęp do drogi publicznej)
 • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych
 • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.

Rynek pierwotny w Szczecinie, a prawo odstąpienia od umowy deweloperskiej

Nabywca mieszkania od dewelopera ma prawo odstąpienia od umowy przede wszystkim, jeśli deweloper nie doręczył mu prospektu informacyjnego lub jeśli informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej.

Dodatkowo nabywca mieszkania od dewelopera w Szczecinie może odstąpić od umowy w przypadku braków w umowie deweloperskiej, w przypadku rozwiązania umowy o rachunek powierniczy i nie zawarcia nowej oraz jeśli deweloper uchybił terminowi do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Zakup mieszkania od dewelopera – przeniesienie własności

Nowe mieszkania stają się własnością nabywców po ich odbiorze i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Nowe inwestycje zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszącego obecnie 2% o wartości przedmiotu nabycia. Natomiast wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej w tym sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę – inaczej niż to ma miejsce na rynku wtórnym, gdzie koszty te zazwyczaj w całości ponosi nabywca.

Przeniesienie własności poprzedzone jest odebraniem mieszkania na sprzedaż. Odebranie następuje w drodze postępowania administracyjnego po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu inwestycji na skutek braku sprzeciwu ze strony właściwego organu albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Odbiór dokonywany jest w obecności nabywcy mieszkania od dewelopera, któremu przysługuje prawo zgłoszenia wad. Wykryte wady powinny zostać usunięte w przeciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu.

kontakt_bg

Postaw na gwarancję

Decyzja o kupnie inwestycji od danego dewelopera nie powinna być podejmowana pochopnie i w pośpiechu. Zanim zdecydujemy się na daną nieruchomość, warto przeanalizować opinie o danym podwykonawcy i dowiedzieć się, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru.

Kontakt