Nowe mieszkania Kołobrzeg

Typ nieruchomości
Lokalizacja
Ilość pokoi
Powierzchnia (m2)
Bałtycka 4A

Bałtycka 4A

Termin oddania:

IV kwartał 2023

Liczba mieszkań:

37

Liczba pokoi:

2 - 3

Powierzchnia:

40.92 - 66.41 m²

WHITEblue

od 22 790 za m²

WHITEblue

Termin oddania:

II kwartał 2023

Liczba mieszkań:

70

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

37.27 - 60.36 m²

Żurawia 18

od 7 368 za m²

Żurawia 18

Termin oddania:

IV kwartał 2023

Liczba mieszkań:

107

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

26.29 - 84.97 m²

Wyspa Solna

Wyspa Solna

Termin oddania:

4 kw. 2023

Liczba mieszkań:

450

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

23 - 127 m²

Młyńska 10

od 9 900 za m²

Młyńska 10

Termin oddania:

2 kw. 2021

Liczba mieszkań:

140

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

27 - 71 m²

Osiedle Navigator

Osiedle Navigator

Termin oddania:

3 kw. 2020

Liczba mieszkań:

140

Liczba pokoi:

2 - 3

Powierzchnia:

32 - 139 m²

Ustronnie Residence

od 13 176 za m²

Ustronnie Residence

Termin oddania:

4 kw. 2023 roku

Liczba mieszkań:

40

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

40 - 75 m²

Navigator D

Navigator D

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

29

Liczba pokoi:

2 - 3

Powierzchnia:

42 - 67 m²

Mazowiecka Park

od 6 200 za m²

Mazowiecka Park

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

100

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

40 - 100 m²

Polanki Aqua

Polanki Aqua

Termin oddania:

4 kwartał 2022

Liczba mieszkań:

437

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

30 - 60 m²

Baltic Wave

od 12 500 za m²

Baltic Wave

Termin oddania:

4 kwartał 2021

Liczba mieszkań:

468

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

29 - 130 m²

Harmonia Kołobrzeg

od 7 010 za m²

Harmonia Kołobrzeg

Termin oddania:

3 kwartał 2023

Liczba mieszkań:

108

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

25 - 64 m²

Osiedle Przy Witosa

od 5 500 za m²

Osiedle Przy Witosa

Termin oddania:

4 kwartał 2022

Liczba mieszkań:

204

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

36 - 88 m²

Baltic Marina Residence

Baltic Marina Residence

Termin oddania:

3 kwartał 2021 roku

Liczba mieszkań:

85

Liczba pokoi:

2 - 3

Powierzchnia:

33.51 - 104.6 m²

OFERTY ARCHIWALNE

Kapitański Mostek
Oferta archiwalna

Kapitański Mostek

Termin oddania:

3 kw. 2020

Liczba mieszkań:

70

Liczba pokoi:

2 - 6

Powierzchnia:

31.69 - 117.44 m²

Porta Mare Baltica
Oferta archiwalna

Porta Mare Baltica

Termin oddania:

gotowa

Liczba mieszkań:

336

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

33 - 69 m²

Połczyńska – Etap I

od 5 700 za m²

Oferta archiwalna

Połczyńska – Etap I

Termin oddania:

4 kwartał 2021

Liczba mieszkań:

60

Liczba pokoi:

2 - 3

Powierzchnia:

36.22 - 62.46 m²

Nowe mieszkania w Kołobrzegu – Rynek pierwotny

Kołobrzeg przyciąga swym urokiem. Nic więc dziwnego, że z roku na rok miasto rozrasta się coraz bardziej o nowe mieszkania – powstają nowe osiedla z apartamentami oraz wygodnymi mieszkaniami dla rodzin i pod wynajem.

Zainteresowanych zakupem mieszkania w Kołobrzegu jest coraz więcej – interes w wynajmie mieszkań turystom upatrzyły sobie bowiem osoby spoza miasta. Dla nich najlepsze będą mieszkania deweloperskie położone blisko plaży. Nowe mieszkania w Kołobrzegu powstają jednak również blisko centrum – te wybierają osoby z miasta, które nacisk kładą na dostępność do szkół i przedszkoli.

Chcesz kupić mieszkanie od dewelopera w Kołobrzegu? Poznaj rynek pierwotny w Kołobrzegu, a następnie dokonaj świadomego zakup. Przeczytaj, czym kieruje się rynek pierwotny i na co zwrócić uwagę podpisując umowę rezerwacyjną.

Nowe inwestycje w Kołobrzegu – co warto wiedzieć wybierając mieszkanie od dewelopera

Inwestycje deweloperskie objęte są przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która reguluje m.in.:

 • środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę
 • zasady i tryb zawierania umów deweloperskich
 • obowiązki przedkontraktowe dewelopera
 • treść umowy deweloperskiej
 • prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej
 • zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

Sięgając do przepisów niniejszej ustawy, przeczytać można, że nabywca mieszkania na sprzedaż od dewelopera posiada szereg uprawnień pozwalających mu rzetelnie sprawdzić uczciwość, wiarygodność i wypłacalność dewelopera.

Mieszkania deweloperskie w Kołobrzegu – jak sprawdzić dewelopera

Kupując nowe mieszkanie, nabywca może jeszcze przed podpisaniem umowy,żądać dokumentów świadczących o płynności finansowej oraz potwierdzających doświadczenie dewelopera.

Nabywca mieszkania od dewelopera może zażądać:

 • przedstawienia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami – deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego
 • dostarczenia informacji dotyczących sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorstwa oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • aktualnego stanu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
 • kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • kopii pozwolenia na budowę
 • sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej
 • projekt budowlany
 • oświadczenia, czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł.

Nowe inwestycje w Kołobrzegu, a umowa rezerwacyjna

Po rzetelnym sprawdzeniu dewelopera oraz prowadzonej inwestycji można przystąpić do części formalnej. Zakup mieszkania od dewelopera na kredyt hipoteczny może poprzedzać zawarcie tzw. umowy rezerwacyjnej.

Celem umowy rezerwacyjnej jest wyrażenie chęci zakupu wybranego mieszkania. Przepisy nie regulują treści ani formy umowy rezerwacyjnej, dlatego coraz więcej przedsiębiorców udostępnia możliwość zawarcia umowy na odległość w formie elektronicznej.

W zależności od postanowień umowy, nabywca mieszkania od dewelopera ma określony czas na potwierdzenie zakup lub wycofania się z inwestycji. Np. po uzyskaniu zgody banku na udzielenie kredytu kupujący może zawrzeć kolejną umowę – umowę przedwstępną, jeśli inwestycja deweloperska jest w toku lub umowę właściwą przeniesienia własności lokalu, jeśli inwestycja została zakończona i odebrana.

Natomiast w przypadku negatywnej odpowiedzi banku, nabywca może bez żadnych konsekwencji, a w szczególności bez ponoszenia opłat, odstąpić od umowy rezerwacyjnej.

Należy jednak uważać, by w umowie rezerwacyjnej nie znajdowały się cechy umowy przedwstępnej (zaliczka, zadatek, opłata rezerwacyjna). Wówczas w przypadku odstąpienia od umowy przez nabywcę z jego winy, dewelopera można traktować, jako stronę poszkodowaną, której przysługiwać będzie prawo do zatrzymania wpłaconego zabezpieczenia.

Nowe mieszkania w Kołobrzegu można więc śmiało rezerwować, jednak należy unikać umów, które wiążą się z potrzebą uiszczenia zaliczki, zadatku lub opłaty rezerwacyjnej.

Mieszkania na sprzedaż w Kołobrzegu, a umowa deweloperska

Zawarcie umowy deweloperskiej powinno być ostatnim etapem w drodze do posiadania własnego mieszkania. Podpisanie umowy przenoszącej własność mieszkania od dewelopera powinno być poprzedzone odbiorem nieruchomości i sporządzeniem protokołu w obecności nabywcy.

Jeśli odbiór nowego mieszkania przebiegł bez zastrzeżeń i nie wykryto żadnych wad, strony mogą umówić na sporządzenie aktu notarialnego. Umowę sporządza notariusz w obecności obu stron. Przy czym trzeba zaznaczyć, że nowe inwestycje są nieco tańsze w zakupie dla nabywcy – taksa notarialna dzielona jest na pół pomiędzy kupującego a dewelopera i nabywca nie ponosi opłaty podatkowej od czynności cywilnoprawnej liczonej od wartości nabytej nieruchomości (2% ceny).

kontakt_bg

Postaw na gwarancję

Decyzja o kupnie inwestycji od danego dewelopera nie powinna być podejmowana pochopnie i w pośpiechu. Zanim zdecydujemy się na daną nieruchomość, warto przeanalizować opinie o danym podwykonawcy i dowiedzieć się, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru.

Kontakt