Nowe mieszkania Wałcz

Typ nieruchomości
Lokalizacja
Ilość pokoi
Powierzchnia (m2)
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego

Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego

Wałcz, Zdobywców Wału Pomorskiego
Termin oddania:

Gotowe

Liczba mieszkań:

46

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

40.67 - 94.94 m²

Chopina 51A

od 6 200 za m²

Chopina 51A

Wałcz, Chopina
Termin oddania:

Gotowe

Liczba mieszkań:

15

Liczba pokoi:

2 - 3

Powierzchnia:

36.72 - 61.55 m²

Nowe mieszkania w Wałczu – Rynek pierwotny

Zakup mieszkania od dewelopera może wiązać się z wieloma wątpliwościami, tym bardziej, kiedy nowe mieszkanie ma dopiero powstać, a nabywca nie może obejrzeć go fizycznie.

Niemniej jednak należy uspokoić nabywców mieszkań deweloperskich – rynek pierwotny rozwijał się w Polsce przez wiele lat i dał dach nad głową milionom zadowolonych nabywców. Obecnie ponad 50% transakcji na rynku nieruchomości to sprzedaż mieszkań od deweloperów. W dużych miastach jest to blisko 70%.

Jeśli jednak obawiasz się inwestycji deweloperskich, przeczytaj nasz poradnik. Dowiesz się z niego jakie prawa przysługują nabywcy i jakie obowiązki spoczywają na deweloperze, który oferuje nowe inwestycje w Wałczu.

Inwestycje deweloperskie w Wałczu – jak bezpiecznie kupić mieszkanie

Mieszkania od dewelopera w Wałczu to świetna oferta, dlatego szkoda z niej rezygnować przez nieuzasadnione obawy. Warto pamiętać, że od 2012 roku w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która daje klientom firm deweloperskich sprawne narzędzia kontrolne.

Wybierając inwestycje deweloperskie, nabywca ma pełen dostęp do dokumentacji prowadzonej inwestycji, jego kontroli podlega również sytuacja prawno-finansowa przedsiębiorstwa. Natomiast wpłacone środki są bezpieczne na tzw. rachunku powierniczym. W zależności od wyboru rachunku deweloper może wypłacić je po zakończeniu każdego kolejnego etapu inwestycji (rachunek otwarty) lub dopiero po przeniesieniu własności mieszkania na sprzedaż (rachunek zamknięty).

Mieszkania deweloperskie w Wałczu – jak sprawdzić firmę deweloperską

Przed zawarciem umowy deweloperskiej nabywca mieszkania powinien skupić się na poznaniu historii działalności wybranej firmy. Jeśli deweloper funkcjonuje na rynku od dobrych kilku lat, jego sprawdzenie nie powinno być trudne. Najważniejsze to dotarcie do wykonanych już inwestycji i obejrzenie ich na żywo. Należy pamiętać, że portfolio dewelopera może mijać się z prawdą, przedstawiając np. w całości ukończone osiedle, kiedy w rzeczywistości teren wokół budynku nie został w całości zagospodarowany.

Rynek pierwotny w Wałczu nie jest wielki, dlatego potencjalny nabywca nie powinien mieć trudności by dotrzeć do zakończonych już inwestycji. Jeżeli wybrany deweloper działał do tej pory w innym mieście i tak warto na żywo obejrzeć oddane budynki.

W prospekcie informacyjny, który deweloper zobowiązany jest bezpłatnie wydać, powinny znaleźć się dane na temat trzech ukończonych przedsięwzięć deweloperskich z dokładnym adresem, datą rozpoczęcia budowy i datą wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Nowe mieszkania w Wałczu, a kontrola płynności finansowej dewelopera

Tak jak podałam na wstępie, mieszkania deweloperskie podlegają specjalnie stworzonej na potrzeby rynku pierwotnego ustawie. Zgodnie z jej normami nabywca nowego mieszkania może żądać od dewelopera:

  • potwierdzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa – oświadczenia, czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł, sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej
  • potwierdzenia sytuacji prawnej firmy – kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • informacji dotyczących planowanej inwestycji – numer księgi wieczystej, aktualny wypis z księgi wieczystej, pozwolenie na budowę, plan zagospodarowania przestrzennego, harmonogram przedsięwzięcia, termin rozpoczęcia robót, termin zakończenia prac, termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości
  • potwierdzenia zawarcia umowy o rachunek powierniczy – rachunki prowadzone są osobno dla każdego mieszkania na sprzedaż.

Nowe inwestycje w Wałczu – jak kupić mieszkanie

Po sprawdzeniu dewelopera i wyborze odpowiedniego mieszkania można przystąpić do formalności. Pomiędzy stronami może dojść do zawarcia aż trzech umów, przy czym dwie pierwsze nie są wymagalne i mogą zostać pominięte:

  • umowa rezerwacyjna – nowe mieszkania często rozchodzą się jak świeże bułeczki, dlatego nie do końca zdecydowany nabywca lub nabywca czekający na decyzję kredytową powinien rozważyć zasadność zarezerwowania wybranego mieszkania. Należy jednak zwrócić uwagę, by umowa rezerwacyjna nie wymagała obowiązku wpłaty zaliczki, zadatku, czy opłaty rezerwacyjnej, które mogą przepaść w przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego
  • umowa przedwstępna – nowe inwestycje powstają często przez wiele miesięcy, dlatego, jeżeli budowa mieszkania w Wałczu jest dopiero w toku, warto rozważyć zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego, w której deweloper zobowiązuje do zawarcia w przyszłości umowy głównej (ważne jest wyznaczenie terminu, do którego nastąpi zawarcie umowy przyrzeczonej oraz warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej)
  • umowa deweloperska – może być zawarta dopiero po odebraniu inwestycji. Na jej mocy dochodzi do przeniesienia prawa własności. Umowa jest podstawą do wpisu do księgi wieczystej.
kontakt_bg

Postaw na gwarancję

Decyzja o kupnie inwestycji od danego dewelopera nie powinna być podejmowana pochopnie i w pośpiechu. Zanim zdecydujemy się na daną nieruchomość, warto przeanalizować opinie o danym podwykonawcy i dowiedzieć się, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru.

Kontakt