Nowe mieszkania Kalisz

Typ nieruchomości
Lokalizacja
Ilość pokoi
Powierzchnia (m2)
Wzgórza Kalisza

Wzgórza Kalisza

Kalisz, Owsiana
Termin oddania:

Gotowe

Liczba mieszkań:

476

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

35 - 70 m²

Podmiejska Nowa

Podmiejska Nowa

Kalisz, Podmiejska
Termin oddania:

IV Kwartał 2023

Liczba mieszkań:

216

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

26 - 73 m²

RiverSide

RiverSide

Kalisz, Towarowa
Termin oddania:

Gotowe

Liczba mieszkań:

162

Liczba pokoi:

1 - 5

Powierzchnia:

29.19 - 157.99 m²

Poznańska 30

Poznańska 30

Kalisz, Poznańska
Termin oddania:

Gotowe

Liczba mieszkań:

104

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

26 - 70 m²

Adria

od 5 485 za m²

Adria

Kalisz, Piekarska
Termin oddania:

Gotowe

Liczba mieszkań:

28

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

32.7 - 84.6 m²

OFERTY ARCHIWALNE

Między Mostami

od 6 580 za m²

Oferta archiwalna

Między Mostami

Kalisz, Garncarska
Termin oddania:

Gotowe

Liczba mieszkań:

77

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

29 - 96 m² m²

Kalisz to miasto, które oferuje nowe mieszkania od dewelopera. Mieszkańcy Kalisza oraz osoby przyjezdne mogą wybrać najlepsze mieszkania z dostępnych na rynku pierwotnym lokali. Nowe inwestycje w Kaliszu to przede wszystkim mieszkania dla rodzin z dziećmi, ale również kawalerki i wygodne domki jednorodzinne w przystępnej, korzystnej cenie.

Pragniesz kupić nowe mieszkanie, przeczytaj niniejszy poradnik i dowiedz się, na co zwrócić uwagę wybierając dewelopera, by szybko i sprawnie poznać rynek pierwotny w mieście.

Nowe mieszkania w Kaliszu – jak sprawdzić wiarygodność dewelopera?

Niestety na rynku deweloperskim raz na jakiś czas zdarzają się tzw. “wpadki”. Nieuczciwych deweloperów jest jednak coraz mniej, dlatego już blisko 50% transakcji na rynku nieruchomości dotyczy nowych inwestycji.

Niemniej jednak wybierając firmę deweloperską i powierzając jej ciężko wypracowane pieniądze, należy podjąć pewne starania, które pozwolą uniknąć problemów z odbiorem mieszkania od dewelopera.

Przed podpisaniem umowy z deweloperem należy sprawdzić jego wiarygodność, uczciwość i płynność finansową analizując wykonane inwestycje oraz prosząc o przedłożenie prospektu informacyjnego i dokumentacji inwestycji.

Rynek pierwotny w Kaliszu, a prawa nabywcy mieszkania od dewelopera

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego oraz domu jednorodzinnego stanowi, iż deweloper, który wystawia mieszkania na sprzedaż, obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny, dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Deweloper zobowiązany jest również przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące jego sytuacji prawno-finansowej oraz prowadzonego przedsięwzięcia. Informacje powinny objąć wybraną nieruchomość. Dodatkowo deweloper powinien zapewnić nabywcy dostęp do:

  • aktualnego wypisu z księgi wieczystej
  • kopii aktualnego odpisu z KRS, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG
  • kopii pozwolenia na budowę
  • sprawozdania finansowego dewelopera za ostatnie dwa lata
  • projektu budowlanego.

Mieszkania na sprzedaż w Kaliszu, a harmonogram przedsięwzięcia

Załącznikiem do prospektu informacyjnego, jak i samej umowy deweloperskiej powinien być harmonogram przedsięwzięcia. Z dokumentem tym powinien rzetelnie zapoznać się nabywca mieszkania od dewelopera w Kaliszu, by zyskać wiedzę na temat przewidywanych terminów zakończenia prac i oddania lokali do użytkowania.

Harmonogram inwestycji deweloperskiej powinien zawierać etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego oraz procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego powinien dzielić inwestycje na co najmniej cztery etapy, przy czym koszt poszczególnego etapu nie powinien być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego.

Mieszkania deweloperskie w Kaliszu, a prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Tzw. ustawa deweloperska regulująca nowe inwestycje zakłada, że nabywca ma prawo odstąpienia od umowy, jeśli:

  • umowa deweloperska nie zawiera elementów obligatoryjnych przewidzianych w art. 22 ustawy
  • informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, z wyjątkiem przewidzianych zmian
  • informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej
  • prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy.

Dodatkowo nabywca ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, jeżeli w ustalonym w umowie terminie nie doszło do przeniesienia prawa własności mieszkania od dewelopera.

Nowe mieszkanie w Kaliszu a zawarcie umowy przenoszącej własność

Zakup mieszkania deweloperskiego dochodzi do skutku na podstawie zawarcia umowy przenoszącej własność. Umowę deweloperską należy zawrzeć w formie aktu notarialnego. Wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane z zawieraniem umowy deweloperskiej (sporządzenie wypisów aktu notarialnego wydawanych przy zawarciu umowy deweloperskiej oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym) obciążają w równych częściach dewelopera i nabywcę.

Zatem nowe mieszkania w zakupie mogą być nieco tańsze od mieszkań na rynku wtórnym – podział kosztów oraz ulga podatkowa (inwestycje deweloperskie zwolnione są z 2% podatku od czynności cywilnoprawnych).

Przeniesienie prawa własności mieszkania w Kaliszu powinno być poprzedzone odbiorem lokalu, który następuje po zawiadomieniu o zakończeniu budowy przy braku sprzeciwu ze strony właściwego organu, albo na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Mieszkania deweloperskie w stanie pod klucz pozwalają na natychmiastowe zamieszkanie po dopełnieniu wszelkich formalności.

kontakt_bg

Postaw na gwarancję

Decyzja o kupnie inwestycji od danego dewelopera nie powinna być podejmowana pochopnie i w pośpiechu. Zanim zdecydujemy się na daną nieruchomość, warto przeanalizować opinie o danym podwykonawcy i dowiedzieć się, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru.

Kontakt