Nowe mieszkania Jarocin

Typ nieruchomości
Lokalizacja
Ilość pokoi
Powierzchnia (m2)
Osiedle Leszczyce

od 3 200 za m²

Osiedle Leszczyce

Termin oddania:

4 kw. 2022

Liczba mieszkań:

60

Liczba pokoi:

2 - 5

Powierzchnia:

47 - 106 m²

Nowy Jarocin

od 4 400 za m²

Nowy Jarocin

Termin oddania:

3 kw. 2022

Liczba mieszkań:

168

Liczba pokoi:

1 - 4

Powierzchnia:

25 - 75 m²

Osiedle Diamentowe

od 6 500 za m²

Osiedle Diamentowe

Termin oddania:

4 kw. 2022

Liczba mieszkań:

113

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

34 - 57 m²

Ogrody Soho

od 5 300 za m²

Ogrody Soho

Termin oddania:

4 kw. 2022

Liczba mieszkań:

180

Liczba pokoi:

2 - 4

Powierzchnia:

35 - 101 m²

Osiedle Bajkowe

od 4 800 za m²

Osiedle Bajkowe

Termin oddania:

4 kw. 2021

Liczba mieszkań:

216

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

31 - 117 m²

Nowe mieszkania w Jarocinie – Rynek pierwotny

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego reguluje zasady nabywania mieszkań na rynku pierwotnym. Jeśli planujesz kupić nowe mieszkanie w Jarocinie, poznaj swoje prawa i obowiązki dewelopera. Przeczytaj, czym jest rachunek powierniczy, harmonogram przedsięwzięcia oraz prospekt informacyjny.

Mieszkania deweloperskie w Jarocinie, a rachunek powierniczy

Zgodnie z przepisami tzw. ustawy deweloperskiej (nazwa potoczna) regulującej rynek pierwotny każda nowa inwestycja wymaga od dewelopera zawarcia umowy o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy, czyli dla każdego mieszkania od dewelopera.

Wpłacone przez nabywcę mieszkania w Jarocinie środki są bezpieczne, bowiem stan rachunku podlega kontroli nabywcy – bank zobowiązany jest na jego żądanie udzielić informacji o dokonanych przez dewelopera wpłatach i wypłatach. Dodatkowo deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Wypłata środków następuje wraz z zakończeniem poszczególnych etapów inwestycji na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Środki zgromadzone na rachunku powierniczym mogą zostać wypłacone deweloperowi dopiero po zakończeniu inwestycji po przedłożeniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności.

Mieszkania od dewelopera w Jarocinie, a wycofanie wpłaconych środków

W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej z winy dewelopera bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej.

W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej z innej przyczyny bank wypłaci zgromadzone na rachunku środki, gdy strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym.

Nowe mieszkania w Jarocinie, a odstąpienie od umowy deweloperskiej

Nabywca mieszkania na sprzedaż w Jarocinie ma prawo odstąpić od umowy deweloperskiej, jeśli:

  • umowa deweloperska nie zawiera wszystkich wymaganych elementów
  • informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach
  • deweloper nie doręczył nabywcy prospektu informacyjnego wraz z załącznikami
  • informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej
  • prospekt informacyjny, na podstawie którego zawarto umowę deweloperską, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy.

Ponadto nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej w przypadku nieprzeniesienia na niego prawa własności mieszkania na sprzedaż w terminie określonym w umowie deweloperskiej.

Deweloper ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:

  • nabywca nie spełnił w terminie świadczenia pieniężnego lub w wysokości określonej w umowie deweloperskiej pomimo wezwania go w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania
  • nabywca nie stawił się do odbioru lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego lub podpisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo, pomimo dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni.

Wyjątkiem będzie wystąpienie siły wyższej np. choroba.

Inwestycje deweloperskie w Jarocinie, a harmonogram przedsięwzięcia

Zawierając umowę deweloperską, warto szczegółowo zapoznać się z harmonogramem budowy. Dokument ten jest niezwykle ważny bowiem określa m.in.:

  • etapy realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego
  • procentowy, szacunkowy podział kosztów poszczególnych etapów w całkowitych kosztach przedsięwzięcia deweloperskiego.

Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera co najmniej cztery etapy realizacji. Koszt każdego z etapów nie może być wyższy niż 25% i niższy niż 10% ogólnej kwoty kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, wynikającej z harmonogramu. Nowe mieszkania powinny powstawać zgodnie z harmonogramem i dopiero po zakończeniu kolejnych etapów deweloper może podjąć pieniądze z rachunków powierniczych.

Rynek pierwotny w Jarocinie, a prospekt informacyjny

Nowe inwestycje muszą zostać dokładnie opisane w tzw. prospekcie informacyjnym. Kupujący nowe mieszkanie ma prawo żądać wglądu do prospektu jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. W treści dokumentu znajdują się informacje, od których może być uzależnione przyznanie kredytu hipotecznego na mieszkania deweloperskie. Z prospektu można uzyskać wiedzę na temat działalności dewelopera, jego historii (zakończone inwestycje deweloperskie) oraz stanu finansów, a także informacje na temat wybranego mieszkania (powierzchnia, cena, stan wykończenia, termin odbioru).

kontakt_bg

Postaw na gwarancję

Decyzja o kupnie inwestycji od danego dewelopera nie powinna być podejmowana pochopnie i w pośpiechu. Zanim zdecydujemy się na daną nieruchomość, warto przeanalizować opinie o danym podwykonawcy i dowiedzieć się, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru.

Kontakt

Zapisujemy pliki cookies na Twoim urządzeniu i uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych, realizacji usług, dopasowania treści i reklam do Użytkownika. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację plików cookies. dowiedz się więcej