Nowe mieszkania Kostrzyn

Typ nieruchomości
Lokalizacja
Ilość pokoi
Powierzchnia (m2)
Osiedle Gwiazdowo

od 4 800 za m²

Osiedle Gwiazdowo

Termin oddania:

4 kw. 2022

Liczba mieszkań:

120

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

39 - 53.68 m²

OFERTY ARCHIWALNE

Osiedle Rycerza Kostro Etap IV
Oferta archiwalna

Osiedle Rycerza Kostro Etap IV

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

38

Liczba pokoi:

3

Powierzchnia:

78 m²

Osiedle Rycerza Kostro Etap V

od 5 299 za m²

Oferta archiwalna

Osiedle Rycerza Kostro Etap V

Termin oddania:

gotowe

Liczba mieszkań:

17

Liczba pokoi:

2

Powierzchnia:

49 - 55 m²

Tarasy Kostrzyna
Oferta archiwalna

Tarasy Kostrzyna

Termin oddania:

4 kwartał 2021

Liczba mieszkań:

47

Liczba pokoi:

1 - 3

Powierzchnia:

35 - 55 m²

Nowe mieszkania w Kostrzynie – Rynek pierwotny

Każdy, kto chce kupić nowe mieszkanie w Kostrzynie, powinien poznać zasady funkcjonowania rynku deweloperskiego. Sukcesem udanej transakcji jest bowiem wybór najlepszego mieszkania na sprzedaż, sprawdzenie uczciwości i wypłacalności firmy deweloperskiej oraz zawarcie bezpiecznej umowy.

Sprawdź, o czym pamiętać wybierając inwestycje deweloperskie w Kostrzynie. Poznaj swoje prawa, jako nabywcy mieszkania od dewelopera oraz obowiązki drugiej strony wynikające z ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Mieszkania od dewelopera w Kostrzynie, a prawa nabywcy

Obawa przed zakupem mieszkania od dewelopera z jednej strony jest zrozumiała, bo przecież każda transakcja związana z obowiązkiem poniesienia ogromnych wydatków wiąże się z lekkim ryzykiem, a drugiej strony lekko na wyrost. Warto zaznaczyć, że już dawno rynek wtórny przestał być wydajny, a deficyt mieszkaniowy odczuło wiele młodych rodzin. Dziś blisko 50% transakcji ma miejsce właśnie na rynku pierwotnym i tylko nieliczni nabywcy mają problem z terminowym odbiorem zamówionego mieszkania, czy wzrostem ceny.

Większość trudności można uniknąć, korzystając z praw, jakie nabywcom mieszkań deweloperskich dał ustawodawca. Rynek pierwotny od 2012 roku podlega regulacjom tzw. ustawy deweloperskiej, która daje nabywcy prawo dokładnego prześwietlenia sytuacji materialno-prawnej wybranego przedsiębiorstwa.

Nabywca mieszkania od dewelopera może żądać nie tylko prospektu informacyjnego dotyczącego danej inwestycji, ale również oświadczenia o stanie finansów firmy za ostatnie dwa lata działalności oraz oświadczenia, że przeciwko deweloperowi nie są prowadzone postępowania egzekucyjne o należność powyżej 100 000 zł.

Nowe inwestycje w Kostrzynie – jak sprawdzić dewelopera?

Już z samych informacji zawartych w prospekcie informacyjnym nabywca mieszkania na sprzedaż w Kostrzynie ma szansę dowiedzieć się wiele o sytuacji wybranej firmy deweloperskiej.

W części ogólnej prospektu znaleźć się muszą m.in.:

 • dane identyfikacyjne dewelopera (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG)
 • adres lokalu przedsiębiorstwa
 • numer NIP, REGON
 • dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax, adres strony internetowej)
 • historia i udokumentowane doświadczenie dewelopera z wyróżnieniem trzech ukończonych przedsięwzięć w tym ostatniego (adres, data rozpoczęcia, data wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie).

Powyższe dane powinny pozwolić nabywcy mieszkania w Kostrzynie sprawdzić dewelopera pod kątem wiarygodności, uczciwości, wypłacalności oraz jakości prowadzonych inwestycji. Kupujący, znając adres oddanych obiektów może udać się w teren i obejrzeć je na żywo, porównują stan rzeczywisty z tym zaprezentowanym na zdjęciach w portfolio dewelopera.

Nowe mieszkania w Kostrzynie – jak wybrać mieszkanie?

Rynek pierwotny w Kostrzynie to szeroka oferta. W sprzedaży są mieszkania mniejsze o powierzchni do 30 metrów kwadratowych, większe mieszkania dwu- i trzypokojowe oraz domki jednorodzinne o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych.

Wybierając nowe mieszkanie, warto zwrócić uwagę na kilka innych szczegółów oprócz powierzchni użytkowej i ceny. Najwięcej informacji dotyczących danej inwestycji deweloperskiej można znaleźć w prospekcie informacyjnym.

Prospekt informacyjny powinien zawierać informacje dotyczące budynku m.in.

 • pozwolenie na budowę (czy jest pozwolenie, czy zostało zaskarżone)
 • numer pozwolenia na budowę
 • nazwę organu, który wydał pozwolenie na budowę
 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych
 • termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości
 • opis przedsięwzięcia deweloperskiego (liczba budynków i ich rozmieszczenie na nieruchomości)
 • sposób pomiaru powierzchni mieszkania na sprzedaż lub domu jednorodzinnego
 • zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego
 • środki ochrony nabywców (bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy)
 • harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach
 • dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji
 • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Powyżej wymienione informacje powinny pomóc nabywcy w podjęciu decyzji w kwestii zakupu mieszkania od dewelopera. Jeśli dane zawarte w prospekcie nie będą jasne lub będą niekorzystne dla kupującego może on zrezygnować z danej inwestycji i poszukać innego mieszkania na sprzedaż.

Mieszkania deweloperskie, a indywidualna część prospektu

Inwestycje deweloperskie mogą różnić się od siebie, dlatego należy rzetelnie zapoznać się z indywidualną częścią prospektu. W tej powinny znaleźć się informacje na temat już wybranego mieszkania. W szczególności:

 • cena m2
 • określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku, w którym znajdować się będą nowe mieszkania
 • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku
 • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper – nowe inwestycje to zazwyczaj mieszkania w stanie deweloperskim lub mieszkania pod klucz.
kontakt_bg

Postaw na gwarancję

Decyzja o kupnie inwestycji od danego dewelopera nie powinna być podejmowana pochopnie i w pośpiechu. Zanim zdecydujemy się na daną nieruchomość, warto przeanalizować opinie o danym podwykonawcy i dowiedzieć się, na jakie aspekty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru.

Kontakt