01.06.2022

Przepisanie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny

Redakcja

Kredyt hipoteczny to najdłuższe zobowiązanie finansowe, jakie ludzie podejmują w swoim życiu, ale jeżeli obie strony się zgodzą, to na każdym etapie jego trwania istnieje możliwość zmiany. Czym jest refinansowanie kredytu? Jak wygląda proces przeniesienia kredytu hipotecznego? Kiedy warto go przepisać na inną osobę i czy można przenieść hipotekę na inną nieruchomość dowiesz się z niniejszego artykułu.

Co to jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest szczególnym rodzajem umowy, który uregulowany jest przez Ustawę z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Kredyt hipoteczny jest rodzajem zobowiązania, którego głównym zabezpieczeniem jest hipoteka. W sytuacji zaprzestania spłaty zadłużenia przez kredytobiorcę bank, ma prawo do przejęcia nieruchomości. Kredyt hipoteczny trzeba przeznaczyć na określony cel. Może to być zakup działki, zakup domu, mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowa domu, wykończenie domu lub mieszkania, czy też rozbudowa, remont i modernizacja istniejącej już nieruchomości.

Na czym polega przeniesienie kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny

Zaciągając zobowiązanie chcemy uzyskać jak najkorzystniejsze warunki i możliwość zmian w sytuacji, gdyby na rynku pojawiła się atrakcyjniejsza dla nas oferta. Należy bowiem wiedzieć, że podpisanie umowy kredytowej nie musi związywać nas z tym samym bankiem i mamy możliwość przeniesienia kredytu do innego banku aż do spłaty ostatniej raty. Jest to prosta procedura, która sprowadza się tak naprawdę do zaciągnięcia nowego zobowiązania przy jednoczesnym zamknięciu starego. Kwota pożyczona w ramach drugiego kredytu jest natychmiast przekazywana na spłatę pierwszego zobowiązania, które tym samym wygasa.

Warunki przeniesienia kredytu hipotecznego są bardzo zbliżone do tych, które trzeba spełnić przy jego zaciąganiu. Potrzebne będą dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości, poprzedniego zobowiązania i jego spłaty, a także zdolności kredytowej. Warto też wiedzieć, że przy przeniesieniu kredytu nie jest potrzebny wkład własny, co zdecydowanie upraszcza cały proces.

Kiedy można przenieść kredyt hipoteczny?

Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku nazywamy refinansowaniem. W jego wyniku bank udzielający kredytu refinansowego spłaca kredyt w starym banku i w ten sposób staje się nowym właścicielem wierzytelności.

Refinansowania kredytu można dokonać zazwyczaj, gdy kredytobiorca nigdy nie spóźnił się ze spłatą raty o więcej niż miesiąc oraz ma zdolność kredytową pozwalającą na spłatę zobowiązania. Zazwyczaj warunki przeniesienia kredytu są zbliżone do warunków zaciągniętego pierwotnie kredytu. Zmienia się przede wszystkim kwota, która pozostała do spłaty. Zmianie mogła ulec też sytuacja finansowa kredytobiorcy, oprocentowanie kredytu, stan nieruchomości, a nawet przepisy dotyczące kredytów hipotecznych. Przeniesienie kredytu może przynieść najwięcej korzyści, kiedy znajdziemy ofertę z niższą marżą kredytową niż ta, którą mamy w obecnym banku.

Banki, zarówno ten w którym podpisaliśmy umowę pierwotną o kredyt hipoteczny oraz ten do którego chcemy przenieść nasze zobowiązanie może nie zgodzić   się na przeniesienie kredytu, jeśli powyższe warunki nie są spełnione lub jeśli nieruchomość została zniszczona, albo jej wartość znacząco spadła.

Teoretycznie kredyt hipoteczny można przenieść na dowolnym etapie jego spłaty między podpisaniem umowy, a spłatą ostatniej raty. W praktyce takie rozwiązanie jest opłacalne tylko w środkowym okresie spłaty kredytu. W pierwszych latach spłaty kredytu hipotecznego dodatkowym kosztem jest bowiem prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, a pod koniec okresu spłaty prowizja za przyznanie nowego kredytu może zacząć przekraczać potencjalne korzyści z przeniesienia kredytu. Przy przeniesieniu kredytu hipotecznego do innego banku potrzebne jest wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości, zdolność kredytowa, dobra historia spłat dotychczasowego kredytu, akt nabycia nieruchomości i księga wieczysta.

Przeniesienie kredytu hipotecznego nie wymaga wniesienia wkładu własnego. Wkład własny do zakupu nieruchomości został uwzględniony podczas zawierania umowy pierwotnego kredytu hipotecznego nowy kredyt będzie korzystać z tego samego zabezpieczenia, a jego kwota będzie znacznie niższa od wartości przedmiotu zabezpieczenia.

Kiedy warto refinansować kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny warto refinansować, gdy mamy wysokie oprocentowanie i znajdziemy korzystniejszą ofertę w innym banku, a wcześniejsze próby negocjowania nowych warunków nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Aby refinansowanie było dla nas korzystne przeniesienie kredytu do innego banku powinno przynieść nam obniżenie comiesięcznych rat i obniżenie całkowitego kosztu zobowiązania lub wydłużenie okresu kredytowania.

Przy szacowaniu korzyści z refinansowania należy jednak pamiętać, aby również wziąć pod uwagę wysokość opłaty związanej z zaciągnięciem nowego kredytu oraz przeliczyć opłaty za wcześniejszą spłatę przenoszonego kredytu, prowizje, koszty ubezpieczenia, koszty opłat obowiązkowych, dodatkowych produktów banku oraz opłaty sądowej za zmianę hipoteki w księdze wieczystej. Niejednokrotnie koszty te mogą istotnie zaważyć na opłacalności refinansowania.

Przepisanie kredytu hipotecznego na inną osobę

Zawierając umowę o kredyt hipoteczny z inną osobą przystępujecie do długu wspólnie. Oznacza to, że niezależnie od tego, jakie relacje będą was łączyły w przyszłości, to zobowiązanie musi zostać spłacone przez wszystkie osoby, które przystąpiły do kredytu.

Bank udzielając kredytu na tych konkretnych warunkach, brał pod uwagę wspólną zdolność finansową i historię kredytową. Oznacza to, że biorąc kredyt w pojedynkę prawdopodobnie otrzymalibyśmy inne warunki. Dla banku nieistotny jest fakt w jakich relacjach jesteśmy. Niezależnie od sytuacji jesteśmy zobligowani do terminowego spłacania kredytu, a wspólne długi nie ulegają podziałowi. W sytuacji, gdy kredytobiorcy chcą zrezygnować ze wspólnego spłacania kredytu, wtedy dopuszczalne jest dokonanie tzw. cesji, czyli przepisania części lub całości, kredytu przypadającej jednemu kredytobiorcy na innego kredytobiorcę.  (ale cesję można też zrobić, gdy jest tylko jeden kredytobiorca przed i jeden po a nie tylko ze wspólnego kredytu)

Jednak, aby operacja ta była wykonalna, oboje kredytobiorców muszą wyrazić na nią zgodę, a osoba, na którą zostanie scedowana hipoteka, mieć odpowiednią zdolność kredytową.

Aby uruchomić procedurę należy skontaktować się z bankiem, w którym posiadamy kredyt hipoteczny.

Bank, chcąc rozpocząć procedurę dokonania cesji kredytu, potrzebuje zgody wszystkich kredytobiorców. Jeśli jedna ze stron nie wyrazi zgody na dokonanie cesji, to bank nie przepisze kredytu. Następnie bank, po otrzymaniu wniosku musi wyrazić zgodę na dokonanie ewentualnej cesji. W przypadku pozytywnej odpowiedzi banku na dokonanie cesji ponownie zostaje zbadana zdolność kredytowa osoby, na którą ma zostać scedowany kredyt. Po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie aneksu i przeniesienie całego długu na jedną ze stron. Od tej chwili druga strona nie posiada już zobowiązania wynikającego z tego tytułu.

Kiedy warto zrobić cesję kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny

Cesja umowy kredytu hipotecznego to dobre rozwiązanie w przypadku rozwodu, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci i nie chcą sprzedawać swojego mieszkania.

Dodatkowo cesja zapewnia byłym partnerom dużą swobodę, ponieważ osoba, która opuściła wspólną nieruchomość, może wziąć nowy kredyt hipoteczny.

Czy można przenieść kredyt hipoteczny na inną nieruchomość?

Mając kilka nieruchomości, z których jedna jest obciążona kredytem hipotecznym można dokonać przeniesienia kredytu na inną nieruchomość. Bank wyraża zgodę na to, gdy inna nieruchomość jest warta nie mniej niż pierwsza, nie jest obciążona inną hipoteką, a

kredytobiorca ma zdolność kredytową na przeniesienie kredytu.

Jak przenieść hipotekę na inną nieruchomość?

Jeśli chcemy przenieść hipotekę na inną nieruchomość, musimy najpierw złożyć wniosek o przeniesienie hipoteki, a także podać informacje nieruchomości, na którą będzie przenoszona hipoteka. Nowa nieruchomość będzie więc nowym zabezpieczeniem kredytu. Bank przeanalizuje zapisy w księdze wieczystej   tej nieruchomości. Jeśli nieruchomość będzie obciążona, to przeniesienie hipoteki może być niemożliwe. Dodatkowo będzie też wymagał od nas dostarczenia operatu szacunkowego do oceny realnej, możliwej do osiągnięcia przy zbyciu, wartości rynkowej nieruchomości. Przy przeniesieniu hipoteki bank na nowo obliczy naszą zdolność kredytową i wyda decyzję. Jeśli bank wyraża zgodę na taki krok, najpierw następuje wykreślenie wpisu o hipotece z pierwszej nieruchomości. Trzeba złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Następuje ustanowienie hipoteki na nowej nieruchomości. Żeby taki wpis o hipotece mógł być zrobiony trzeba dostarczyć do banku umowę przedwstępną, która potwierdza zakup nowej nieruchomości. Potem dostarczymy akt notarialny.

Zobacz również

Gdzie zamieszkać w Krakowie?

Kraków – najlepsze dzielnice do zamieszkania

Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Krakowie? Chcesz wiedzieć, w jakiej lokalizacji warto mieszkać? Gdzie ceny nieruchomości są najbardziej atrakcyjne? Odpowiadamy!
Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości – obowiązki i wymagania. Jak znaleźć dobrego zarządcę?

Zarządca nieruchomości to specjalista, który dba o sprawy powierzone mu przez zarząd czy właściciela nieruchomości. Jakie dokładnie ma zadania? Za co jest odpowiedzialny?
Planowane inwestycje w Gdyni

Planowane inwestycje w Gdyni w 2022 roku

Nowe mieszkania Gdynia oferuje na całym swoim terenie, aczkolwiek mocno rozbudowują się również przedmieścia.
Wynajem mieszkania

Wynajem mieszkania – co na temat wynajmu powinien wiedzieć wynajmujący

Wynajęcie mieszkania wbrew pozorom nie jest prostym zadaniem dla wynajmującego. Niewielkie błędy mogą mieć fatalne skutki. Zastanawiasz się, co powinieneś wiedzieć? Jak nie dać się oszukać? Odpowiadamy!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.