Data publikacji: 25.04.2024

5/5 - (2 votes)

Jak uzyskać kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania w 2024?

Kredyt na dom lub mieszkanie - co musisz wiedzieć?

Łukasz Pierzchała

5/5 - (2 votes)

Kredyt na mieszkanie lub dom jest bardzo ważnym zobowiązaniem. Dlatego przyszli kredytobiorcy hipoteczni powinni poznać najważniejsze kwestie związane z finansowaniem domów i lokali przez banki. Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, który w kompleksowy sposób przedstawia i omawia najważniejsze aspekty związane z zakupem wymarzonego mieszkania lub domu na kredyt.

Kredyt na budowę domu lub na zakup lokalu – co to jest?

Kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie to pewna forma finansowania zakupu jakiejś nieruchomości, takiej jak na przykład mieszkanie czy dom. Jest to pożyczka udzielana przez bank lub instytucję finansową na budowę, lub zakup lokalu, który stanowi zabezpieczenie dla banku, zaś kredytobiorca w zamian zobowiązuje się do regularnego spłacania rat kredytowych. Kolejną cechą charakterystyczną tego kredytu jest oprocentowanie. Może być one stałe (ustalane na cały okres kredytowania) lub zmienne (może zmieniać się w zależności od aktualnej stopy procentowej na rynku). Z kredytem związana jest również marża (dodatkowy koszt – bank pobiera tę opłatę za udzielenie kredytu), a także prowizja (opłata za to, że bank przygotował umowę kredytową). Bardzo ważnym elementem kredytu mieszkaniowego jest również RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), która uwzględnia zarówno oprocentowanie, jak i inne koszty związane z kredytem. Jest to ważny wskaźnik, który umożliwia porównanie różnych ofert banków. Nie można też tutaj zapomnieć o okresie kredytowania, czyli o czasie, na jaki został wzięty kredyt i w którym musi on zostać spłacony – wynosi on od kilku do kilkudziesięciu lat.

Jest to kredyt przeznaczony na budowę domu lub zakup nieruchomości, ale nie tylko. Przy jego pomocy można również sfinansować takie cele jak na przykład: zakup jakiegoś mieszkania, budowa domu z systemem gospodarczym, wykończenie domu, adaptacja budynku niemieszkalnego na cele mieszkaniowe, przebudowa i rozbudowa oraz nadbudowa starszego domu, kredyt na zakup działki budowlanej, duży remont, a także na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania. Finansowanie dużego remontu przy pomocy kredytu jest korzystne, ponieważ takie zobowiązanie dzięki wykorzystaniu hipoteki i ostrożnej ocenie klienta cechuje się najniższym kosztem spośród wszystkich kredytów dostępnych dla konsumentów.

Warto tu dodać, że określenia kredyt „mieszkaniowy” oraz „hipoteczny” są stosowane zamiennie. Nie stanowi to błędu, ponieważ jedyny rodzaj kredytów oferowanych konsumentom, które są zabezpieczone hipoteką to właśnie kredyty na potrzeby mieszkaniowe, czyli na zakup lokalu, kupno domu czy też budowę domu.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć kredyt na budowę domu lub na zakup nieruchomości?

Analiza potencjalnego kredytobiorcy przez bank lub instytucję finansową skupia się przede wszystkim na dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest odpowiednia zdolność hipoteczna, a drugim wystarczająca wiarygodność kredytowa. Jeżeli te warunki uzyskania kredytu nie zostaną spełnione, to trudno liczyć na pozytywną decyzję analityka kredytowego. Nieco gorsza od średniej ocena wspomnianych aspektów może natomiast sprawić, że koszt danego kredytu wzrośnie, bo bank zaproponuje wyższą marżę.

Zdolność hipoteczna (kredytowa) często jest wyrażana jako maksymalna kwota, którą bank może pożyczyć na nieruchomość (np. 500 000 zł). Warto jednak pamiętać, że w kontekście oceny osoby lub rodziny, która chce wziąć kredyt, rata miesięczna jest kluczowym kryterium. Chodzi o to, żeby suma wszystkich obciążeń ratalnych (w tym rat planowanego kredytu) nie przekroczyła odpowiedniej części dochodu netto. Taki wskaźnik określany jako DTI lub DSTI nie powinien przekraczać 45% – 50%. Znaczenie ma jednak poziom dochodów danej osoby. Zamożny klient może zadłużyć się nieco bardziej (nawet do DTI wynoszącego 60%). Jeśli osoba z dość wysokim dochodem chce wziąć kredyt na mieszkanie, warunki dotyczące np. marży też mogą być lepsze.

W celu wyznaczenia maksymalnego stosunku sumy rat do dochodu netto singla lub rodziny bankowi analitycy biorą pod uwagę m.in. szacunkowe koszty utrzymania danego gospodarstwa domowego. Znaczenie ma też rodzaj wybranych rat. W przypadku rat malejących zdolność finansowa nieco spada, bo pierwsze takie płatności są dużo wyższe niż raty równe i jednocześnie nie mogą pochłaniać zbyt dużej części dochodu.

Warto też dodać, że wydłużanie okresu kredytowania skutkuje zwiększaniem maksymalnej zdolności kredytowej. Takie rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia. Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła bowiem, że wydłużenie okresu spłaty powyżej 25 lat nie powinno mieć pozytywnego wpływu na zdolność finansową. To kolejne rozwiązanie, które oprócz maksymalnego wskaźnika LtV wynoszącego 80% lub warunkowo 90% ogranicza możliwość udzielania ryzykownych kredytów na budowę domu lub zakup dowolnej nieruchomości. Trzecim takim ograniczeniem jest zobowiązanie banków do tego, by większość dochodów klienta miała identyczną walutę, jak waluta rozliczeniowa, którą cechuje się nowy kredyt na mieszkanie lub dom.

Ocena wiarygodności kredytowej klienta, czyli jego skłonności do terminowej spłaty uwzględnia natomiast przede wszystkim dane z Biura Informacji Kredytowej. Bankowi analitycy sprawdzają, jakie zobowiązania i w jaki sposób wcześniej spłacała osoba wnioskująca o kredyt na zakup domu lub mieszkania. Pomocny jest tak zwany scoring punktowy BIK, który w syntetyczny sposób pokazuje wiarygodność kredytową wnioskodawcy. Uzupełniający charakter mają informacje z bazy Bankowy Rejestr prowadzonej przez Związek Banków Polskich, a także dane, które przechowują biura informacji gospodarczej, znane potocznie jako rejestry nieuczciwych dłużników (na przykład BIG InfoMonitor).

Oprócz posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej wśród warunków do otrzymania kredytu wyróżnić można również:

 • wiek (zazwyczaj minimalny wiek przyszłego kredytobiorcy wynosi 18 lat, a maksymalny przy spłacie kredytu to około 75 lat);
 • wkład własny (zazwyczaj wymagane jest wniesienie wkładu własnego);
 • dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Trzeba tutaj pamiętać, że dokładne warunki wzięcia kredytu mogą różnić się w zależności od banku czy też instytucji finansowej. Sprawdź nasz ranking kredytów hipotecznych!

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania kredytu?

Do podstawowych dokumentów, które musi przygotować osoba starająca się o kredyt, zaliczyć można przede wszystkim:

 • dowód tożsamości (może to być zarówno dowód osobisty, jak i paszport – jest on niezbędny do potwierdzenia tożsamości przyszłego kredytobiorcy);
 • zaświadczenie o zarobkach (instytucja finansowa zawsze chce poznać źródło dochodu przyszłego kredytobiorcy);
 • wycena nieruchomości (dzięki niej bank oceni jej wartość);
 • historia kredytowa (czasami wymagane jest również dostarczenie dokumentów ze wcześniejszych zobowiązań kredytowych, na przykład umowy o kredyt samochodowy czy też karty kredytowej);
 • umowa przedwstępna (jeśli nieruchomość jest już wybrana, to bank może prosić o przedstawienie umowy przedwstępnej – jest to potwierdzenie, że przyszły kredytobiorca jest naprawdę zainteresowany jej zakupem);
 • dokumenty dotyczące wybranej nieruchomości (na przykład umowa deweloperska, pozwolenie na użytkowanie, wpis hipoteki do księgi wieczystej czy też plany budynku);
 • inne dokumenty, takie jak na przykład ubezpieczenie domu w budowie, ubezpieczenie na życie czy też zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatkowych.

Należy tutaj koniecznie zaznaczyć, że dokładna lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od danego banku (na przykład pko bp, ING), jak i indywidualnej sytuacji. Ponadto potwierdzeniem poziomu dochodów może być na przykład:

 • zaświadczenie od pracodawcy zatrudniającego wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę lub innego tytułu prawnego;
 • decyzja z ZUS/KRUS o waloryzacji emerytury lub renty;
 • podsumowanie informacji pochodzących z książki przychodów i rozchodów (prowadzonej przez przedsiębiorcę).

Warto nadmienić, że w obecnych warunkach udzielenie kredytu na działkę i budowę domu jednorodzinnego, jak i na zakup nieruchomości bez dokładnej weryfikacji dochodów (na oświadczenie klienta) jest już praktycznie niemożliwe. Bank chętnie sprawdzi też wyciąg z konta prywatnego każdego wnioskodawcy. Jeżeli osoba wnioskująca o kredyt na dom, posiada konto osobiste w tym samym banku, to dostarczanie wyciągów będzie oczywiście niepotrzebne.

Osoba zamierzająca sfinansować samodzielną budowę domu, musi być przygotowana na to, że potrzebne dokumenty do kredytu na budowę domu lub zakup jakiejś nieruchomości będą bardziej liczne. Chodzi przede wszystkim o projekt budowlany, decyzję o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenie zgłoszenia budowy i obowiązkowy kosztorys. Niektóre banki wymagają, aby kosztorys był dokładniejszy od dokumentu, który można kupić razem z gotowym projektem domu.

Czym jest wkład własny? Czy jest niezbędny, aby dostać kredyt na dom?

Aktualnie żaden bank nie da kredytu na nabycie własnego kąta hipotecznego bez wkładu własnego. Co więcej, jego wysokość w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła. Czym dokładnie jest takie zabezpieczenie kredytu? Wkład własny jest sumą pieniędzy, którą przyszły kredytobiorca musi wnosić z własnych oszczędności przy zakupie mieszkania lub domu, jako część całkowitej ceny nieruchomości. Jest to forma zabezpieczenia banku, która wpływa również na koszty danego kredytu – im jest on wyższy, tym mniejsza zostaje kwota kredytu, a co za tym idzie – mniejsze koszty jego obsługi. Co może być wkładem własnym? Może on pochodzić z różnych źródeł, na przykład z oszczędności kredytobiorcy, darowizny od rodziny bądź innych osób, sprzedaży innej nieruchomości, książeczki mieszkaniowej, środków z PPK (Powszechne Pracownicze Plany Kapitałowe). Niektóre banki wymagają dodatkowo ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, co wiąże się z dodatkowym obciążeniem przyszłego kredytobiorcy.

Jak złożyć wniosek o kredyt na zakup domu lub mieszkania?

Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny na zakup lub budowę wymarzonego domu nie jest trudnym zadaniem. W pierwszej kolejności należy wybrać bank lub instytucję finansową, która oferuje najlepszy kredyt na zakup lub budowę domu czy też zakup nieruchomości. Następnie trzeba przygotować wszystkie wymagane dokumenty, po czym można przystąpić do dokładnego wypełnienia wniosku o taki kredyt. Muszą się w nim znaleźć przede wszystkim dokładne dane przyszłego kredytobiorcy, żądana kwota kredytu, jak i termin spłaty tego zobowiązania. W prawidłowym wypełnieniu takiego dokumentu pomoże doradca kredytowy czy też pracownik banku lub instytucji finansowej.

Na co zwrócić uwagę wybierając najlepszy kredyt mieszkaniowy w 2024 roku?

Wybierając najlepszy kredyt na domu lub zakup jakiegoś mieszkania warto zwrócić uwagę na kilka najważniejszych kwestii:

 • całkowity koszt danego kredytu;
 • wysokość kredytu;
 • okres spłaty;
 • wysokość wkładu własnego;
 • oprocentowanie.

Bardzo ważne jest dokładne porównanie ofert banku pod kątem powyższych aspektów. Nie wolno też zapominać o jeszcze jednej istotnej rzeczy, jaką jest zapoznanie się z umową.

Czy warto korzystać z kalkulatora, aby wybrać najtańszy kredyt na wybudowanie domu?

Kalkulator zdolności kredytowej jest bardzo przydatnym narzędziem, dzięki któremu można oszacować wysokość raty czy też całkowity koszt kredytu. Warto więc z niego korzystać, zwłaszcza że uwzględnia on różne parametry (na przykład oprocentowanie, wysokość wkładu własnego, prowizje czy też okres kredytowania). Co sprawia, że można dokładnie oszacować miesięczną ratę kredytu. Należy tu jednak dodać, że kalkulator ma charakter orientacyjny. Otrzymane informacje mogą różnić się od ostatecznej oferty banku.

Kredyt na dom – co dokładnie mówią o nim przepisy?

Wszelkie kwestie dotyczące kredytu na mieszkanie lub dom reguluje Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ten akt prawny dotyczy tylko kredytów oraz pożyczek hipotecznych, które zostały udzielone lub refinansowane, począwszy od 22 lipca 2017 r. Osoby posiadające wcześniejszą „hipotekę”, nie mogą liczyć na korzyści wynikające z nowych przepisów.  Wśród najważniejszych zasad uregulowanych w tej ustawie wyróżnić można między innymi:

 • obowiązek przekazania konsumentowi przed zawarciem umowy kredytu specjalnego formularza informacyjnego, którego wzór został określony przez przepisy;
 • możliwość prowadzenia pośrednictwa dotyczącego kredytu tylko przez podmioty spełniające ustawowe warunki;
 • obowiązek zawarcia w umowie kredytu elementów wymienionych przez ustawę;
 • limit czasowy na przekazanie decyzji kredytowej wynoszącym 21 dni od daty złożenia wniosku o kredyt;
 • obowiązek prezentowania w odniesieniu do oferty kredytu wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), która uwzględnia wszystkie koszty „hipoteki”;
 • zakaz rozwiązywania lub zmieniania umowy kredytu pod budowę domu lub zakup mieszkania bez zgody konsumenta, jeżeli kredytodawca pomylił się podczas oceny zdolności finansowej;
 • nakaz poinformowania konsumenta o negatywnych elementach historii kredytowej, które skutkowały odrzuceniem wniosku o kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania;
 • zobligowanie banku do przeprowadzenia restrukturyzacji kredytu (na przykład poprzez tymczasową obniżkę rat) jeśli pozwala na to sytuacja dłużnika;
 • przyznanie konsumentowi sześciomiesięcznego terminu na samodzielną sprzedaż nieruchomości przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej na wniosek banku;
 • ustalenie terminu wypowiedzenia umowy kredytu wynoszącego min. 30 dni (wspomniany termin może zostać skrócony do 7 dni w razie zagrożenia upadłością konsumenta);
 • wprowadzenie prawa do odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy kredytu w ciągu pierwszych 14 dni (bez konieczności podawania przyczyn takiej decyzji i ponoszenia innych kosztów niż odsetki za faktyczny czas wykorzystania środków);
 • ograniczenie możliwości pobierania prowizji od osób, które przedterminowo spłacają kredyt na dom lub inny kredyt mieszkaniowy.

Warto tutaj także nadmienić, że w razie wadliwości umowy związanej z nieuwzględnieniem wymaganych informacji, konsument może odstąpić od niej w ciągu 14 dni od daty dokonania poprawek. Kwestia ograniczeń związanych z naliczaniem prowizji za wcześniejszą spłatę (tzw. prowizji rekompensacyjnej) również zasługuje na uwagę. Mianowicie, ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania prowizji za wcześniejszą spłatę tylko do umów ze zmienną stawką oprocentowania.

Od czego zależą koszty kredytu?

Koszt kredytu budowlanego lub na zakup nieruchomości pozostaje bardzo niski w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami (na przykład z kredytem gotówkowym, a nawet pożyczką gotówkową). Oczywiście nie oznacza to, że koszty kredytowania nieruchomości można lekceważyć. Wręcz przeciwnie – są one bardzo ważne pomimo niskiego RRSO. Tę pozorną sprzeczność tłumaczy długi okres spłaty kredytów finansujących domy, działki oraz mieszkania. Sprawia on, że w skali 30 lat łączna wartość odsetek bywa niewiele mniejsza od pożyczonej kwoty. Po prostu dochodzi do kumulacji kosztów odsetkowych. W tym kontekście warto wspomnieć, że pewną część zadłużenia klient zwraca dopiero po 20 latach – 30 latach. Zatem trzeba zwracać uwagę nawet na niewielką różnicę w oprocentowaniu, ponieważ będzie ona mocno wpływała na długookresowe koszty danego kredytu.

W celu lepszego zaprezentowania roli, jaką mogą odgrywać niewielkie różnice stawek oprocentowania, warto posłużyć się przykładem kredytu na mieszkanie o wartości 300 000 zł oraz okresie spłaty 30 lat. Wspomniany kredyt analizowany jest w dwóch wariantach, które cechują się następującymi parametrami:

 • wariant 1: średnie oprocentowanie na poziomie 4,00% (przeciętna stopa WIBOR 3M wynosząca 2,00% + marża 2,00%) oraz kredytowana (doliczana do zadłużenia) prowizja przygotowawcza 1,50%;
 • wariant 2: średnie oprocentowanie na poziomie 4,20% (przeciętna stopa WIBOR 3M wynosząca 2,00% + marża 2,20%) oraz kredytowana (doliczana do zadłużenia) prowizja przygotowawcza 1,50%.

W pierwszym wariancie średnia rata kredytu wyniesie 1454 zł, a w drugim 1489 zł. Ze względu na dużą liczbę miesięcznych rat (360), taka pozornie niewielka różnica skutkuje sporym zróżnicowaniem łącznych kosztów odsetkowych. Posiadacz kredytu z niższą marżą łącznie zwróci do banku 518 843 zł – 300 000 zł kapitału oraz 218 843 zł odsetek (to wynik bez uwzględnienia inflacji). W przypadku wyżej oprocentowanego kredytu analogiczna suma będzie oscylowała na poziomie 531 561 zł. Warto nadmienić, że obydwa przykładowe kredyty są spłacane w równych ratach, które cechują się odpowiednim równoważeniem w czasie części kapitałowej (kwoty zwracanej do banku) i części odsetkowej raty, czyli po prostu odsetek.

Mniej popularnym w Polsce rozwiązaniem są raty malejące. W przypadku kredytu na budowę domu o takich ratach koszt całego kredytu będzie wyraźnie mniejszy. Niestety, raty malejące są ustalane z uwzględnieniem aktualnego salda zadłużenia. To oznacza, że początkowe płatności muszą być bardzo wysokie. W pierwszym z powyższych przykładów (wariant 1), raty malejące stają się mniejsze od równych dopiero po 146 miesiącach spłaty. Pierwsza rata malejąca wynosi natomiast 1861 zł. Pocieszenie stanowi o wiele mniejsza kwota, którą łącznie trzeba zwrócić do banku (483 208 zł). Różnica kosztów na korzyść rat malejących sprawia, że to rozwiązanie wybierają zamożniejsi klienci, których zdolność kredytowa pozwala na „udźwignięcie” wysokich rat na początku okresu kredytowania.

Powyższe wyniki potwierdzają, że dla osoby zaciągającej kredyt, oprocentowanie powinno być głównym obszarem zainteresowania jeśli chodzi o koszty. W przykładzie numer 1, aż 98,5% kosztów łącznych kredytu wynika właśnie z odsetek. Stanowi to sporą różnicę w stosunku do kredytów gotówkowych, które cechują się o wiele większym znaczeniem prowizji przygotowawczej jako czynnika „kosztotwórczego”. Zaprezentowany przykład dostarcza również informacji o dwóch praktycznych aspektach. Chodzi o sposób naliczania prowizji za podpisanie umowy (prowizji przygotowawczej), a także konstrukcję stawki oprocentowania.

Pomimo niewielkiego wpływu prowizji przygotowawczej na koszt całego kredytu budowlano-hipotecznego, warto nadmienić, że może być ona płacona już zaraz po podpisaniu umowy. Wiele osób nie wybiera jednak takiego wariantu, gdyż dodatkowe kilka tysięcy złotych, które od razu trzeba oddać bankowi może mieć dla nich znaczenie. Właśnie dlatego banki proponują inne rozwiązanie. Mowa o tak zwanym kredytowaniu prowizji przygotowawczej jako alternatywie dla jej płatności już na wstępie (tzw. gotówkowej zapłaty prowizji). W przypadku kredytowania prowizji, jej kwota po prostu powiększa początkowe zadłużenie, co jest równoważne z zaciągnięciem kredytu większego np. o 1,00% – 3,00% (to typowe stawki prowizji). Opisywane kredytowanie oznacza podwyższenie kwoty, którą trzeba zapłacić w związku z prowizją np. o 70% – 80% w perspektywie 30 lat.

Warto także pamiętać o znaczeniu długości okresu spłaty. Gdyby w analizowanym wariancie numer 1, klient wybrał najdłuższy dopuszczalny okres spłaty (35 lat), to koszt łączny kredytu wzrósłby z 218 843 zł do 261 765 zł. W tym kontekście spadek miesięcznej raty o około 7% wydaje się mało opłacalny. Zawsze warto brać pod uwagę również łączne koszty kredytowania.

Obecnie nadal przeważają w Polsce kredyty mieszkaniowe ze zmiennym oprocentowaniem. Tak samo jak w analizowanym przykładzie, stanowi ono sumę stałej marży oraz zmiennego wskaźnika zwanego stopą referencyjną. W przypadku kredytów „złotówkowych”, które zdecydowanie dominują na naszym rynku, taką stawką referencyjną jest uśredniona stopa WIBOR. Odzwierciedla ona oprocentowanie pożyczek międzybankowych, które kredytodawcy oferują sobie nawzajem. Chodzi przede wszystkim o pożyczki na 3 miesiące (WIBOR 3M) lub 6 miesięcy (WIBOR 6M).

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego na budowę domu czy wzięcie pożyczki hipotecznej?

Różne cele mieszkaniowe (zwłaszcza remonty) można sfinansować także przy wykorzystaniu pożyczki hipotecznej. Warto jednak pamiętać, że ten produkt bankowy dość mocno różni się od kredytu. Przede wszystkim, pożyczka hipoteczna jest przeznaczona dla osób, które już mają jakąś nieruchomość gruntową lub mieszkaniową i chcą przy jej pomocy sfinansować dowolny cel (np. duży remont albo prywatne leczenie). Warto pamiętać, że kredyt mieszkaniowy w przeciwieństwie do pożyczki hipotecznej finansuje ściśle ustalony cel. Interesy banku zabezpiecza wypłata pieniędzy bezpośrednio na konto sprzedawcy używanej nieruchomości lub dewelopera.

Pożyczka hipoteczna pomimo zabezpieczenia w postaci hipoteki zwykle cechuje się nieco wyższym oprocentowaniem oraz niższym maksymalnym poziomem zadłużenia wyrażonym jako wskaźnik LtV (LtV = wartość długu/wartość rynkowa nieruchomości). Wynika to z faktu, że nie posiada ona ściśle określonego celu wydatkowania pieniędzy, co zwiększa ryzyko banku. Wyższe ryzyko finansowe sprawia, że pożyczkę hipoteczną często trzeba zaciągnąć na okres krótszy niż kredyt budowlano-hipoteczny. Wspomniana pożyczka wyróżnia się jednak o wiele mniejszym poziomem kosztów (RRSO) niż typowy kredyt gotówkowy. To ważna kwestia dla osób, które chciałyby ją wykorzystać np. do sfinansowania dużego remontu.

Warto znać podstawowe kwestie związane z kredytem na zakup wymarzonej nieruchomości lub budowę domu. Dzięki temu łatwiej jest podjąć ostateczną decyzję o zadłużeniu na długi okres czasu. Jednak trzeba pamiętać, że w przypadku wyjaśnienia niejasnych zagadnień można skorzystać z usług doświadczonego dorady kredytowego.

Zobacz również

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego - czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego mógłby wielu osobom mocno ułatwić zakup „M”. Wyjaśniamy, czy można dostać taki kredyt przy pomocy jakiegoś triku.
Podatek PCC - jak zwiększa koszt mieszkania?

Podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) – jak zwiększa koszt mieszkania?

Podatek PCC dotyczy również transakcji związanych z zakupem nieruchomości. Wyjaśniamy, czy konieczność zapłacenia tej daniny stanowi duży problem.
Stan deweloperski domu lub lokalu - czego się spodziewać?

Stan deweloperski mieszkania lub domu – czego się spodziewać?

Stan deweloperski nadal jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Sprawdzamy czego można się spodziewać, wybierając stan deweloperski domu lub mieszkanie w stanie deweloperskim
Minimalny wkład własny - ile dokładnie wynosi?

Czym jest minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym? Sprawdź, co warto o nim wiedzieć!

Jeżeli zaciągamy kredyt hipoteczny, wkład własny jest koniecznością. Wyjaśniamy, ile wkładu własnego na mieszkanie rzeczywiście będzie potrzebne.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *