30.08.2022

5/5 - (1 vote)

Umowa o timeshare, na czym polega

timeshare

Redakcja

5/5 - (1 vote)

Własny domek letniskowy nad jeziorem, apartament nad morzem, czy kwatera w górach, to duża wygoda, ale też całkiem spore koszty i obowiązki. Timesharing daje podobny komfort, jak posiadanie swojego miejsca, bo w ustalonym z góry okresie obiekt jest do naszej dyspozycji. Płacimy jednak tylko za czas, gdy z niego korzystamy. O całą resztę troszczy jego właściciel, a my kosztami całorocznego utrzymania dzielimy się z innymi wynajmującymi. Jakie jeszcze atuty mają umowy timeshare i na co trzeba uważać?

Model timeshare jest od dawna bardzo popularny w cieplejszych krajach utrzymujących się z turystyki, szczególnie Hiszpanii czy Portugalii. Tam dosłownie na ulicy, na plaży, a nawet już na lotnisku, zaczepiają wczasowiczów agenci oferujący zawarcie umowy o timesharing. Obiecują dostępność atrakcyjnego apartamentu, w korzystnej i z góry ustalonej cenie, bez pozostałych zobowiązań, związanych z utrzymaniem nieruchomości. W dużym uproszczeniu faktycznie tak to wygląda, ale jak zwykle w takich sytuacjach, liczą się szczegóły.

Ponieważ ta forma korzystania z nieruchomości staje się coraz popularniejsza w Polsce, przyjrzymy się, jak bezpiecznie zawrzeć umowę o timeshare

Na czym polega umowa o timeshare

Timesharing to prawo do czasowego, odpłatnego korzystania ze wskazanego w umowie miejsca zakwaterowania. Określa się w niej zatem terminy, w których lokal ma być do naszej dyspozycji, warunki korzystania z niego, czas, na jaki zawieramy umowę oraz wysokość czynszu. W pozostałym okresie dysponuje nim właściciel, a my za to nie płacimy.

timeshare

Jakie plusy i minusy ma umowa o timeshare?

Timesharing jest korzystny zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla najemcy. Ten pierwszy zawierając umowę, ma pewność, że w umówionym okresie będzie miał gości, a nawet jeśli nie, otrzyma umówiony czynsz. To bywa minusem dla nabywcy, gdyż zapłacić musi nawet wtedy, gdy nie przyjedzie. Z drugiej strony nie musi szukać miejsca noclegowego ani obawiać się, czy zastanie to, co obiecuje oferta, bo wie, co go czeka na miejscu. Korzystając z timesharingu nie jest też zależny od organizatorów wycieczek czy cen w hotelach. Po prostu jedzie na wakacje jak do siebie.

Decydując się na zawarcie umowy timeshare, nie kupujemy nieruchomości, a jedynie prawo do korzystania z niej w określonym czasie. W związku z tym nie tylko nie wydajemy ogromnej sumy, ale też nie ponosimy kosztów jej utrzymania przez cały rok. Możemy więc sobie pozwolić na dużo wyższy standard. W czasie, kiedy obowiązuje umowa, mamy prawo oczekiwać, że lokal będzie w odpowiednim stanie. O to jednak musi zadbać właściciel. To zatem relatywnie tani sposób na luksusowe wakacje.

Czy są jakieś ciemniejsze strony? Umowa timeshare zawierana jest przynajmniej na rok, ale z reguły obejmuje dłuższy okres. W tym czasie wiele może się wydarzyć zarówno z nami, jak i z lokalem, ale też ogólnie (pandemia, odwołane loty). Odwiedzanie tego samego miejsca co roku może się też zwyczajnie znudzić. Na szczęście właściciele są tego świadomi i przy umowach timeshare klientom proponowany jest system wymiany. Polega to na tym, że raz na jakiś czas zamieniamy się miejscami z inną osobą i spędzamy wakacje w innej miejscowości.

Drugą często stosowaną formą uatrakcyjnienia timesharingu jest umowa o długotrwały produkt wakacyjny. Obejmuje ona zazwyczaj prawo do rabatów, zniżek i innych korzyści, również tych związanych z podróżą lub transportem.

timeshare

Umowa o timeshare

Ponieważ często zdarzały się nadużycia ze strony właścicieli, pojawiły się w tej kwestii regulacje prawne. Zasady zawierania umów w Polsce reguluje ustawa o timeshare z 16 września 2011 roku.  Wdraża ona wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r.w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany. Są tam sprecyzowane wszelkie wymogi, obowiązki i prawa stron. Przyjrzymy się zatem najważniejszym kwestiom, na które warto zwrócić uwagę.

Kto może zawrzeć umowę o timesharing? Stronami są przedsiębiorca udostępniający dany lokal oraz konsument, który wynajmuje nieruchomość w celach wypoczynkowych.

Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej i dostarczona konsumentowi niezwłocznie po jej podpisaniu. Należy ją sporządzić w języku urzędowym obowiązującym w kraju, gdzie konsument zamieszkuje lub ma obywatelstwo. Przed jej podpisaniem przedsiębiorca ma również obowiązek dostarczyć konsumentowi tzw. prospekt, czyli formularz, w którym określone będą wszystkie istotne informacje dotyczące umowy timeshare. Jest on jej integralną częścią.

Co powinno się znaleźć w formularzu informacyjnym do umowy o timeshare

 • Imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy lub jeśli nie jest on osobą fizyczną dane firmy (z adresem siedziby, formą prawną i numerami rejestrów).
 • Dane właściciela nieruchomości, jeśli nie jest nim przedsiębiorca zawierający umowę.
 • Dokładny opis i położenie nieruchomości.
 • Określenie terminu, w którym w każdym roku nabywca może korzystać z nieruchomości oraz wskazanie dnia, od którego będzie to możliwe. Dotyczy to szczególnie tych obiektów, które są jeszcze w budowie.
 • Cena, jaką nabywca ma zapłacić za prawo będące przedmiotem umowy, wskazanie wszelkich kosztów dodatkowych z tym związanych (opłaty stałe, podatek lokalny itp.) oraz warunki i tryb ich podwyższania.
 • Informacje na temat sposobu dzielenia opłat wspólnych i administracyjnych oraz tego, w jaki sposób najemca może na nie wpływać.
 • Wskazanie, jakie usługi są objęte umową (wywóz odpadów, sprzątanie posesji itp.), a które będą rozliczane dodatkowo.
 • Wykaz obiektów, z których będzie można korzystać w ramach umowy timeshare (basen, sauna, siłownia itp.) oraz jednoznaczne wskazanie, czy jest to wliczone w ustaloną cenę. Jeśli nie, należy określić, które udogodnienia będą podlegały opłatom dodatkowym
 • Informacja czy umowa timeshare uwzględnia system wymiany i jeśli tak — jakie są jego warunki i koszty.
 • Zapis czy umowa obejmuje prawo odsprzedaży i jakie są tego warunki,
 • Pouczenie, w jaki sposób i na jakich warunkach umowę będzie można rozwiązać.

timeshare

Ponadto w dokumencie tym powinny się znaleźć informacje o prawie odstąpienia od umowy (ustawowo mamy na to 14 dni bez podania przyczyny) wraz z pouczeniem, że w tym okresie nie ma obowiązku ponoszenia żadnych opłat, a posiadacz nie ma prawa żądać zaliczek, zgody na blokadę konta, czy innych gwarancji finansowych. Formularz odstąpienia powinien być dołączony do umowy.

Jeśli obiekt, który jest przedmiotem umowy timeshare, jest jeszcze w budowie, powinno się podać numer pozwolenia na budowę, stan zaawansowania prac budowlanych oraz przewidywany termin, kiedy miejsce zakwaterowania będzie gotowe do użytkowania. Należy również określić, co stanie się w sytuacji, gdy termin ten nie zostanie dochowany (np. zwrot wpłat).

Jak bezpiecznie podpisać umowę o timesharing

Przede wszystkim nie spieszmy się z podpisywaniem. Na spokojnie przeczytajmy warunki określone w prospekcie, przeliczmy wszelkie koszty i dobrze przeanalizujmy plusy i minusy.  Jeśli przedmiotem umowy jest nieruchomość położona w innym kraju, warto zapoznać się z lokalnymi przepisami.

Gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, wyjaśnijmy je przed podpisaniem umowy.

Szczególnie przestrzegamy przed wyjątkowymi ofertami promocyjnymi, które wymagają szybkiej decyzji. To niemal pewny sposób na problemy. Okazje takie pojawiają się zwykle na spotkaniach, w których przedsiębiorcy przedstawiają same korzyści, nie wspominając o tym, co jest zapisane przysłowiowym drobnym drukiem. Trzeba więc pamiętać, że mają oni obowiązek dostarczyć przed podpisaniem umowy timeshare kompletny prospekt na piśmie lub innym trwałym nośniku. Jeśli zaś podpiszemy umowę, a potem na spokojnie dojdziemy do wniosku, że wcale nie jest ona taka korzystna, jak się wydawało, mamy prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni. Jeśli do tego nie otrzymaliśmy formularza prospektu, czas ten wydłuża się aż o rok. Sprawdźmy również, w jaki sposób będzie można umowę rozwiązać i jakie będą konsekwencje.

Na szczęście ustawa o timeshare dosyć dobrze chroni interesy konsumenta, ograniczając nieuczciwe praktyki przedsiębiorców. Warto więc rozważyć ten sposób zapewnienia sobie miejsca wypoczynku, bo pozwoli to niewielkim kosztem spędzać co roku wakacje w atrakcyjnym miejscu, w dobrych warunkach.

Zobacz również

wycena nieruchomości

Na czym polega wycena nieruchomości

Na czym polega wycena nieruchomości? Ile kosztuje wycena nieruchomości? Sprawdź na czym polega wycena nieruchomości.
darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości, kiedy może być problematyczna?

Darowizna mieszkania to forma nieodpłatnego przekazania nieruchomości. Jak przeprowadzić darowiznę, by nie narobić sobie kłopotu?
bezumowne korzystanie z nieruchomości

Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Bezumowne korzystanie z nieruchomości - jakie możliwości w świetle prawa ma właściciel chcący dochodzić swoich roszczeń?
tanie mieszkanie w Gdańsku

Jak znaleźć tanie mieszkanie w Gdańsku

Jak prezentują się ceny mieszkań w Gdańsku, które dzielnice oferują najtańsze mieszkania w Gdańsku? - wybierzdewelopera.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.