Data publikacji: 25.04.2024

5/5 - (1 vote)

Na czym polega leasing nieruchomości? Czym różni się od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania?

leasing nieruchomości

Łukasz Pierzchała

5/5 - (1 vote)

Leasing jest to prawo do korzystania z jakiejś rzeczy przez określony czas, za określoną kwotę. Kwestię leasingu reguluje Kodeks Cywilny. Przedmiotem umowy leasingowej mogą być przedmioty materialne, które podlegają amortyzacji jako środki trwałe. Do tej kategorii zaliczane są między innymi nieruchomości.

Na czym polega leasing nieruchomości?

Leasing nieruchomości polega na tym, że jedna ze stron nabywa daną rzecz (nieruchomość o wartości dowolnej), a potem udostępnia ją drugiej stronie, za określoną opłatą i na ustalony czas. Z punktu widzenia leasingobiorcy, to opcja leżąca pomiędzy zakupem na kredyt a wynajmem. W odróżnieniu od kredytu nie ubiega się on jednak o środki finansowe, a o prawo do korzystania z tej rzeczy. Po zakończeniu danej umowy możliwe jest przeniesienie prawa własności na korzystającego. Dzierżawca jednocześnie używa i spłaca przedmiot tej umowy, a po jej zakończeniu ma prawo wykupu za ustaloną cenę i zostanie jego właścicielem. Należy pamiętać, że wykup przedmiotu leasingu nie jest obowiązkowy, a jego warunki strony ustalają przy podpisaniu umowy.

Kto może być leasingobiorcą nieruchomości? Czy osoby fizyczne mogą skorzystać z leasingu?

Finansowanie nieruchomości w formie leasingu to ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla podmiotów planujących kolejne inwestycje w środki trwałe, jak również remonty czy rozbudowę dotychczasowych przestrzeni. Ta forma finansowania dobrze sprawdzi się też jako uzupełnienie kapitału obrotowego czy sposób na konsolidację zobowiązań kredytowych. Z zawarcia umowy leasingu w przypadku nieruchomości mogą skorzystać przede wszystkim:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie dysponują dużym kapitałem czy też wysoką zdolnością kredytową;
 • nowe firmy, które rozpoczynają swoją działalność;
 • firmy potrzebujące specjalistycznych obiektów, na przykład magazynów, laboratoriów;
 • firmy, które potrzebują obiektu na określony czas, na przykład na sezonowy biznes.

Leasing nieruchomości to aktualnie bardzo mało znane rozwiązanie w naszym kraju, ale coraz bardziej dostępne również dla osób fizycznych jako alternatywa dla kredytu hipotecznego – zwłaszcza w sytuacji, gdy nie spełniają oni wymogów banku.

leasing nieruchomości

Jakie nieruchomości można finansować tym leasingiem?

Leasingiem nieruchomości można sfinansować zakup:

 • lokalu biurowego o różnej powierzchni (na przykład całego obiektu biurowego, jak i pojedynczego lokalu);
 • nieruchomości handlowej (na przykład budynku i lokalu usługowego, centrum konferencyjnego, hotelu, parku handlowego i wiele innych);
 • nieruchomości produkcyjnej i magazynowej (na przykład obiektu służącego produkcji lub przechowywaniu towarów).

Wziąć w leasing można zarówno nieruchomości komercyjne przeznaczone pod wynajem, jak i nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie są wady i zalety leasingu mieszkania?

Najważniejszą zaletą leasingu nieruchomości jest możliwość odliczania części wydatków jako kosztu prowadzenia działalności. Jest to też sposób dla przedsiębiorców na nabycie nieruchomości w przypadku nieposiadania wystarczającego kapitału na jednorazowy zakup. Przy leasingu nieruchomości również zdolność kredytowa nie jest czynnikiem mającym pierwszorzędne znaczenie, a opłacanie opłat leasingowych nie obciąża korzystającego przy staraniu się o kredyt w banku. Atutem tej formy finansowania jest również to, że po spłacie ostatniej raty leasingowej, dzierżawca ma opcję przeniesienia prawa własności danej nieruchomości, która w trakcie umowy pozostaje własnością leasingodawcy.

Wadą leasingu nieruchomości jest skutek wynikający z nieuregulowania kilku z rzędu opłat leasingowych (leasingobiorca już w momencie zawarcia umowy zobowiązuje się do stałych opłat). W tej sytuacji podmiot finansujący ma prawo rozwiązać umowę, wskutek czego korzystający traci wszystkie uiszczone dotychczas środki. Przy leasingu nieruchomości często przewidywane są również progi cenowe nieruchomości. Leasing nieruchomości często może okazać się również rozwiązaniem nieosiągalnym dla małych i mikroprzedsiębiorców, właśnie z uwagi na progi cenowe nieruchomości.

leasing nieruchomości

Rodzaje umów leasingowych

Leasing nieruchomości dzieli się na dwa rodzaje:

 • leasing finansowy, który z księgowego punktu widzenia oznacza, że przedmiot leasingu staje się składnikiem majątku leasingobiorcy. Zawierany jest na dłuższy czas i po zakończeniu umowy dzierżawca automatycznie staje się właścicielem tego przedmiotu. Nieruchomość wykazywana jest w ewidencji środków trwałych. Obowiązkiem dzierżawcy jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nieruchomości. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT jest płatny z góry od wszystkich rat. Należy go uiścić przy pierwszej opłacie tuż po odbiorze nieruchomości;
 • leasing operacyjny jego przedmiot nie staje się automatycznie elementem majątku leasingobiorcy, nadal należy do firmy leasingowej. To ona ponosi koszty i może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu będzie w tym przypadku cała rata, jak i opłata wstępna. Przedmiot umowy nie staje się środkiem trwałym leasingobiorcy. Dzierżawca może dokonać wykupu tego przedmiotu w momencie zakończenia umowy. Przy leasingu operacyjnym VAT jest płatny przy każdej racie i może być w całości odliczany przez dzierżawcę.

Spośród dwóch podstawowych rodzajów leasingu pod względem możliwości starania się o kredyt korzystniejszy będzie leasing finansowy. Leasing operacyjny i leasing finansowy mogą być równocześnie leasingiem zwrotnym.

Leasing zwrotny nieruchomości

Czym jest leasing zwrotny? Polega on na tym, że leasingobiorca sprzedaje własną nieruchomość, jednocześnie zachowując prawo do jej dalszego użytkowania. Od ceny zakupu nieruchomości potrącany jest udział własny dzierżawcy oraz ewentualne zobowiązania. Reszta pieniędzy przekazywana jest w gotówce. Środki można przeznaczyć na kolejną nową inwestycję, spłatę zobowiązań czy inne cele związane z bieżącą działalnością. To bardzo korzystne rozwiązanie dla właścicieli firm, którzy chcą zwiększyć płynność finansową i jednocześnie prowadzić działalność w tym samym miejscu.

Leasing zwrotny zapewnia przedsiębiorcom liczne korzyści niedostępne w innych produktach finansowania kapitałem obcym. Przede wszystkim, leasing zwrotny nieruchomości daje możliwość uwolnienia własnych środków na dowolny cel. Spółka leasingowa nie ma kontroli nad sposobem ich wykorzystania.

Ten leasing daje też możliwość dokonania rewaluacji wartości nieruchomości. Wynika to z faktu, że transakcja nabycia nieruchomości zawsze odbywa się w oparciu o aktualną rynkową wartość lokalu (na przykład mieszkania i domu) – nie ma zatem znaczenia jej wartość bilansowa. Przedsiębiorca ma zagwarantowaną notarialnie możliwość odzyskania obiektu po zakończeniu umowy za z góry określoną kwotę. Jest on też korzystny podatkowo. Opłata wstępna wraz z ratami leasingu stanowią koszty uzyskania przychodu, co pozwala na obniżenie podatków. Opłacalność takiego rodzaju inwestycji warto sprawdzić, korzystając z internetowych kalkulatorów leasingu zwrotnego.

Jakie są różnice między leasingiem nieruchomości a kredytem hipotecznym?

Leasing nieruchomości mieszkaniowych i kredyt hipoteczny są to dwie różne formy finansowania. Do podstawowych różnić zalicza się między innymi:

 • koszty początkowe – w przeciwieństwie do kredytu hipotecznego, leasing wymaga mniejszego wkładu własnego;
 • ograniczenia użytkowania – leasing może wiązać się z ograniczeniami dotyczącymi korzystania z danej nieruchomości, zaś przy kredycie hipotecznym z obiektu można swobodnie korzystać;
 • czas trwania – w przypadku leasingu okres jest zwykle krótszy niż kredyt hipoteczny, który może być udzielony na maksymalnie 35 lat.

Leasing nieruchomości jest również procedurą o wiele mniej skomplikowaną niż choćby kredyt hipoteczny, a na pewno o wiele szybszy, jeśli chodzi o wydanie decyzji i mniej obwarowany wymogami formalnymi. Do zalet leasingu nieruchomości wskazywana jest też uproszczona procedura względem kredytu bankowego. Co jest sporym udogodnieniem dla przedsiębiorstw o osłabionej kondycji finansowej, dla których ta forma finansowania stanowi jedyną opcję pozyskania środków.

Ostateczny wybór między leasingiem nieruchomości a kredytem hipotecznym uzależniony jest od indywidualnych potrzeb, preferencji oraz możliwości finansowych. Zapraszamy również do zapoznania się z naszym artykułem w którym wyjaśniamy jak dostać kredyt na dom.

Zobacz również

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego - czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego mógłby wielu osobom mocno ułatwić zakup „M”. Wyjaśniamy, czy można dostać taki kredyt przy pomocy jakiegoś triku.
Podatek PCC - jak zwiększa koszt mieszkania?

Podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) – jak zwiększa koszt mieszkania?

Podatek PCC dotyczy również transakcji związanych z zakupem nieruchomości. Wyjaśniamy, czy konieczność zapłacenia tej daniny stanowi duży problem.
Stan deweloperski domu lub lokalu - czego się spodziewać?

Stan deweloperski mieszkania lub domu – czego się spodziewać?

Stan deweloperski nadal jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Sprawdzamy czego można się spodziewać, wybierając stan deweloperski domu lub mieszkanie w stanie deweloperskim
Minimalny wkład własny - ile dokładnie wynosi?

Czym jest minimalny wkład własny przy kredycie hipotecznym? Sprawdź, co warto o nim wiedzieć!

Jeżeli zaciągamy kredyt hipoteczny, wkład własny jest koniecznością. Wyjaśniamy, ile wkładu własnego na mieszkanie rzeczywiście będzie potrzebne.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *